De gevaren en risico's van een overbruggingskrediet mag je toch niet naast je neerleggen. Meestal schuilen de gevaren bij een overbruggingskrediet in de voorwaarden van jouw lening, meer bepaald bij de duurtijd van jouw overbruggingskrediet en de mogelijkheden tot verleninging van jouw overbruggingskrediet.

De gevaren in de praktijk komen dan voort doordat jouw bestaande woning niet tijdig verkocht geraakt of wanneer jouw kandidaat-koper zijn hypotheeklening niet krijgt.

Voor jouw tikt de tijd ook verder en komt de terugbetaling van jouw overbruggingskrediet in het gedrang. Er zijn weinig banken die dan bereid zijn om jouw overbruggingskrediet te verlengen en zullen het opzeggen. Hierdoor zal je afstevenen op een negatieve registratie op de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (de zogenaamde zwarte lijst) en riskeer je alles te verliezen.

Laat het daarom zover niet komen en vraag tijdig raad aan een hypotheekspecialist.