Disclaimer

Wat is Hypotheek.be?

Hypotheek.be is een platform dat ondersteund wordt door Credishop NV, ondernemingsnummer 0447.111.503, met maatschappelijke zetel in 2600 Berchem, Fruithoflaan 21/1. 

Credishop NV is een kredietbemiddelaar in hypothecaire kredieten en valt als dusdanig onder het toezicht van het Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, afgekort FSMA, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel. Alsook onder toezicht van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, DG Regulering en Organisatie van de Markt, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.

Doel van Hypotheek.be

Hypotheek.be heeft als doel om de consument op een transparante en duidelijke manier te informeren over hypothecaire kredieten.

In eerste instantie gebeurt dit via een blog, maar dit kan verder gebeuren aan de hand van andere communicatiedragers zoals white papers, nieuwsbrieven, papieren of elektronische mailings, social media, ….

Voor wie is Hypotheek.be bestemd?

Hypotheek.be richt zich tot iedereen die op zoek is naar bijkomende informatie rond hypothecaire kredieten.

Bezoekers van de website kunnen onderaan een artikel een commentaar plaatsen. Iedere commentaar wordt telkens gescreend op zijn authenticiteit en op berichten die op enige wijze beledigend, onethisch, bedreigend, racistisch of onterend zouden kunnen zijn tegenover wie dan ook. Dergelijke commentaren worden verwijderd.

Eenieder spreekt op dit platform uit eigen naam. Hypotheek.be biedt enkel de mogelijkheid dat meningen en ervaringen worden gedeeld. Hypotheek.be kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden indien de commentaren niet stroken met de werkelijkheid noch juridisch correct zijn.

Verzamelen en bescherming van data

Hypotheek.be (Credishop NV) waardeert jouw privacy en engageert zich om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.
Hiervoor schreven we een volledig web-privacy beleid uit. Je leest er meer over via deze link

Waarvoor gebruik je het platform ?

Je vindt op Hypotheek.be artikels terug die aansluiten op alles wat zich rond het aangaan van een hypotheek situeert. Dit kan informatief of duidend zijn. Soms kan een blogpost ook een of ander standpunt innemen tegenover een bepaald onderwerp.

Verder kan je op de website ook terecht om een simulatie te maken. Deze simulator is slechts een instrument om je al een eerste indicatie te geven. Om een gepersonaliseerd advies te krijgen voor jouw specifieke situatie doe je er het best aan om één van onze hypotheekspecialisten te contacteren. De simulator kan dit niet vervangen.

Sluiting van het platform

Hypotheek.be kan zonder enig voorafgaand bericht te allen tijde en eenzijdig beslissen om het platform offline te zetten zonder dat hier enige verantwoording moet gegeven worden. Hypotheek.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, welke dan ook, die daaruit zou kunnen ontstaan.

Wat kan er absoluut niet ?

Als bezoeker en/of gebruiker van het platform van Hypotheek.be engageer je je om geen berichten te plaatsen die op enige wijze beledigend, onethisch, bedreigend, racistisch of onterend zouden kunnen zijn tegenover wie dan ook. Dit hoeven zelfs geen andere gebruikers van het platform te zijn.

Indien je een andere gebruiker betrapt op dergelijke berichten, kan je dit steeds melden aan sven@hypotheek.be.

Linken naar externe websites

Soms kan het zijn dat er op de website linken staan naar andere websites. Hypotheek.be kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites. Meestal zal de link vermeld staan om de bron van de informatie te vermelden of om de achtergrond van het artikel te duiden. Het staat je uiteraard vrij deze websites te bezoeken.

Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie via blogposts, infographics, video’s, white papers of andere artikels behoort toe aan Hypotheek.be (Credishop NV) of aan haar partners.

Verspreiding van deze informatie zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Hypotheek.be (Credishop NV) kan aanleiding geven tot ingebrekestelling of zelfs gerechtelijke stappen.

Indien u gebruik wenst te maken van de inhoud van deze website, gelieve contact op te nemen via ons info@credishop.be.