Web-privacybeleid

1. Inleiding

Credishop waardeert uw privacy en engageert zich om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Deze Credishop-webprivacybeleid (het "Web Privacybeleid 0.2 versie 01/01/2021"), legt uit hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Persoonlijke gegevens betekenen alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer factoren specifiek voor de fysieke, fysiologische, genetische, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

2. Acceptatie van het beleid

Het gebruik van deze website is onderworpen aan dit webprivacybeleid. Door ons persoonlijke gegevens te gebruiken, begrijpt u dat u instemt met het verzamelen, verwerken, overdracht en het gebruiken van dergelijke informatie zoals uiteengezet in dit Web Privacybeleid. Waar dit toepasselijk vereist is, zullen we u om uitdrukkelijke toestemming vragen. Als dit Web-privacybeleid op elk moment kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, wordt u geadviseerd dit Web-privacybeleid regelmatig te raadplegen.

3. Gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens via deze website is Credishop NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2600 Berchem, Fruithoflaan 21/1. Gegevensbeheerder betekent Credishop dat, alleen of gezamenlijk met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van de persoonlijke gegevens bepaalt.

4. Categorieën van Verzamelde Persoonlijke Gegevens

We verzamelen persoonlijke gegevens op verschillende manieren via onze normale zakelijke activiteiten, zowel online als offline. Deze omvatten, bijvoorbeeld wanneer u een kredietaanvraag indient of overeenkomsten afsluit of met ons communiceert of onze websites bezoekt en gebruikt. We ontvangen ook persoonlijke informatie van u om bepaalde diensten zoals kredietbemiddeling uit te voeren.

De categorieën persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen en verwerken omvatten:

 • contact Informatie die ons in staat stelt om met u te communiceren, zoals uw naam, functie, leeftijd, gebruikersnaam, postadres, telefoonnummers, e-mailadres of andere adressen waarmee wij u berichten, bedrijfsinformatie en registratie-informatie kunnen sturen die wij u bieden op onze website;
 • relatie-informatie die ons kan helpen met u zaken te doen, zoals de soorten producten en diensten die u mogelijk interesseren, contact- en productvoorkeuren, talen, gegevens rond uw kredietbehoefte (ter beoordeling van uw terugbetalingscapaciteit en kredietwaardigheid), marketingvoorkeuren en demografische gegevens;
 • transactie-informatie over hoe u met ons omgaat, inclusief het gebruik van onze simulatietool voor een woonlening en/of hypothecair krediet, invullen van formulieren, bezoek aan webpagina’s en informatie over hoe u onze website gebruikt en ermee communiceert websites;
 • veiligheid en naleving Informatie die ons helpt onze belangen veilig te stellen, inclusief informatie voor conflictcontroles, fraudepreventie en interne verificatie, evenals informatie die nodig is voor de beveiliging van onze gebouwen, zoals visuele opnames.

5. Doeleinden van de verwerking

Credishop N.V., gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verbetering van de website: onderhouden, aanpassen en verbeteren van de website;
 • onze relatie beheren: onze lopende relatie met u beheren, inclusief interactie met u, voldoen aan uw bestellingen en aanvragen en andere diensten aanbieden die verband houden met uw aanvraag;
 • marketing: promotie-aanbiedingen met betrekking tot producten en diensten van Credishop N.V.; en
 • zakelijke behoeften: productbeheer en -ontwikkeling, bemiddeling in krediet, contractbeheer, corporate governance, audit en wettelijke naleving.

6. Juridische gronden

We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken op basis van de volgende juridische gronden:

 • uw toestemming;
 • tijdens de precontractuele fase voorafgaand aan de totstandkoming en uitvoering van een contract
 • tijdens de uitvoering van een contract met u;
 • omwille van wettelijke of reglementaire verplichtingen
 • omwille van de legitieme belangen van Credishop N.V.,

 

Het legitiem belang van Credishop is om u blijvend te informeren over de kredietoplossingen, tendensen, wettelijke verplichtingen en eventuele promotionele acties binnen het kader van hypothecaire en consumptieve kredieten (indien van toepassing) en aanverwante producten.

7. Het delen van gegevens

In verband met de hierboven beschreven doeleinden in Deel 5, kunnen we uw persoonlijke gegevens mogelijk delen met derde partijen, de zogenaamde 'ontvangers':

 • derde partijen: we kunnen derde partijen gebruiken om namens ons diensten of functies te leveren of uit te voeren. We kunnen persoonlijke gegevens beschikbaar stellen aan deze derde partijen om deze services en functies uit te voeren. Elke verwerking van deze persoonlijke gegevens zal in onze instructies compatibel zijn met de oorspronkelijke doeleinden;
 • Wettelijke verplichtingen: we kunnen persoonlijke gegevens over personen ook beschikbaar stellen aan openbare of gerechtelijke autoriteiten, wetshandhavingspersoneel en agentschappen zoals vereist door de wet, inclusief om na te komen aan de nationale veiligheid- of wetshandhavingsvereisten, en ook aan agentschappen en rechtbanken in de landen waar we actief zijn . Waar toegestaan door de wet, kunnen we dergelijke informatie ook bekendmaken aan derde partijen (inclusief Juridische adviseurs) wanneer dit nodig is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of om onze rechten op andere wijze af te dwingen, onze eigendommen of de rechten, eigendommen of de veiligheid van anderen te beschermen , of waar nodig ter ondersteuning van externe audit, naleving en corporate governance-functies;
 • fusies en overnames: persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan een partij die geheel of een deel van de activa van Credishop N.V. of haar bedrijfsactiviteiten verwerft in het geval van een verkoop, fusie, liquidatie, ontbinding of anderzijds;

8. Behoud

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

9. Veiligheid

Wij hanteren toepasselijke technische, fysieke en organisatorische maatregelen toe die redelijkerwijs zijn ontworpen om persoonlijke informatie te beschermen tegen toevallige of rechtmatige vernietigingen, verlies, wijzigingen, onbevoegde bekendmaking of toegang, tegen andere rechtmatige vormen van verwerking. Toegang tot de persoonlijke gegevens zijn beperkt tot geautoriseerde ontvangers op een need-to know basis. We onderhouden een uitgebreid programma voor informatiebeveiliging dat evenredig is aan de risico's die aan de verwerking zijn verbonden. Het programma wordt voortdurend aangepast om operationele risico's te beperken en om persoonlijke informatie te beschermen, rekening houdend met door de industrie geaccepteerde praktijken.

In het geval dat er een veiligheidsinbreuk is die leidt tot een inbreuk in de persoonlijke gegevens, zal onze medewerker onmiddellijk de Procedure voor Inbreuken op uw Persoonlijke Gegevens opstarten. Indien het nodig is zal u gecontacteerd worden en zal u blijvend op de hoogte gehouden worden.

10. Rechten van de Gegevenspersoon

U hebt het recht om bij Credishop N.V. toegang te vragen tot en verbetering of verwijdering van de persoonlijke gegevens of beperkingen van verwerkingen met betrekking tot u of om bezwaar te maken tegen de verwerkingen, evenals het recht op gegevensportabiliteit. U kunt ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Om uitoefening van uw rechten, gelieve gebruik ons Contactformulier voor het Aanvragen van de Gegevenspersoon.

Meer informatie over hoe u op deze rechten en relevante aanvragen kunt reageren, vindt u in onze Aanvraagprocedure voor de Gegevenspersoon.

11. Toestemming

Door ons persoonlijke informatie te bieden, begrijpt u dat u instemt met het verzamelen, verwerken, internationale overdrachten en het gebruiken van dergelijke informatie zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Waar dit toepasselijk recht vereist is, zullen we uw om uitdrukkelijke toestemming vragen. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden of een eerder verleende toestemming voor een specifiek doel kosteloos intrekken door op relevante links op onze websites te klikken, de aanwijzingen in een e-mail te volgen of door een verzoek in te dienen via ons contactformulier verstrekt in de Aanvraagprocedure voor de Gegevenspersoon.

12. Cookies

Om onze Website soepel te laten verlopen, kunnen we kleine bestanden op uw computer opslaan die ons nuttige informatie verschaffen (de zogenaamde 'cookies'). U kunt zich afmelden voor de voordelen van deze cookies door de cookies voorkeuren van uw browser aan te passen.

Credishop N.V. kan één of meer van de volgende soorten cookies gebruiken:

(i) Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn vereist voor de werking van de website. Deze cookies zijn essentieel om de website correct te laten werken. Ze omvatten cookies die eerdere acties onthouden (bijv. ingevoerde tekst) bij het terugkeren naar een pagina in dezelfde sessie. Deze cookies identificeren u niet als persoon. Als u de noodzakelijke cookies niet accepteert, kan dit van invloed zijn op de prestaties van de Website of delen ervan.

(ii) Functionaliteit cookies

Functionaliteit cookies worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar de Website en om de keuzes te onthouden die u hebt mogelijk gemaakt om Credishop N.V. in staat te stellen de inhoud aan u aan te passen.

De informatie die de functionaliteit van cookies verzamelt, kunnen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten die u hebt bekendgemaakt. Als u geen functionaliteit cookies accepteert, kan dit de prestaties en functionaliteit van de Website beïnvloeden en de toegang tot de inhoud ervan beperken.

(iii) Analytische/prestatie cookies

Analytische/prestatie cookies toelaten Credishop N.V. het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om Credishop N.V. te helpen begrijpen hoe bezoekers omgaan met de Website door informatie te bieden over onder andere de bezochte gebieden, de tijd die op de Website is doorgebracht en eventuele problemen. Dit helpt Credishop N.V. om de manier waarop de website werkt te verbeteren. Prestatie cookies identificeren u niet als persoon. Alle gegevens worden anoniem verzameld en samengevoegd.

(iv) Advertentie/cookiesaanvallen

Advertentie/cookiesaanvallen registreren uw bezoek aan de Website, de pagina's die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. Credishop N.V. kan deze informatie gebruiken om de advertenties op deze website relevanter voor u en uw interesses te maken. De advertentiecookies kunnen worden geleverd om de doelgerichte advertenties te leveren en om Credishop N.V. te helpen de effectiviteit van de advertentiecampagnes te meten. Credishop N.V. kan deze informatie ook delen met derde partijen (inclusief adverteerders) voor deze doeleinden. De meeste advertentiecookies sporen gebruikers aan via hun IP- adres persoonlijke gegevens te verzamelen.

U kunt uw browserinstellingen wijzigen om u te blokkeren of te melden wanneer u een cookie ontvangt, of cookies verwijdert of bladert door onze website met behulp van de anonieme gebruiksinstelling van uw browser.

Gelieve, raadpleeg de instructies van uw browser of hulpscherm voor meer informatie over het aanpassen of wijzigen van uw browserinstellingen. Als u niet akkoord gaat met ons gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën die informatie op uw apparaat opslaan, moet u uw browserinstellingen dienovereenkomstig wijzigen. U dient te begrijpen dat sommige functies van onze websites mogelijk niet goed werken als u geen cookies of één van deze technologieën accepteert.
We kunnen Google Analytics ook gebruiken op onze website om informatie te verzamelen over uw online activiteiten op onze websites, zoals de webpagina's die u bezoekt, de links waarop u klikt en de zoekopdrachten die u uitvoert op onze websites. We kunnen de informatie gebruiken om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de website te verbeteren. De cookies verzameld informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de website, waar bezoekers naar de site zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht. De door die cookies gegenereerde informatie en uw huidige IP- adres worden door uw browser doorgestuurd naar Google en worden opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten en in andere landen. Google zal deze informatie namens onze doeleinden van uw gebruik evalueren zoals hierboven beschreven in onze website. Het IP-adres dat via Google Analytics wordt verzameld, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die door Google worden bewaard.

Voor meer informatie ga naar http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html over de informatie die is verzameld met Google Analytics. U kunt deze cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Als u dit doet, kunt u mogelijk niet alle functies van onze websites gebruiken. U kunt de Opt-out Browser Add-on voor Google Analytics die hier beschikbaar is downloaden en installeren:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wijzigingen in het beleid

Credishop N.V. kan dit Webprivacybeleid op elk moment wijzigen. Alle wijzigingen in dit Web Privacybeleid worden van kracht wanneer we het herziene Beleid beschikbaar stellen via de Website. Uw voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen betekent dat u het herziene Web Privacybeleid accepteert.

13. Contact

Als u opmerkingen of vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier.

Download het formulier voor het verzamelen van persoonlijke gegevens