Rentevoet

1/1/1
1,36%
5/5/5
1,39%
10/5/5
1,38%
15/5/5
1,48%
20 jaar
1,35%

Een compromis is een bindend document. Wat als de aankoop/verkoop finaal toch niet plaatsvindt?

Een compromis of onderhandse verkoopovereenkomst is een bindend document. Het is slechts in uitzonderlijke gevallen dat een compromis ontbonden wordt en niet tot een daadwerkelijke aankoop/verkoop leidt.

Compromis: opschortende voorwaarden

Om discussies over een mogelijke ontbinding te vermijden, is het belangrijk om een aantal opschortende voorwaarden op te nemen in de compromis (voór de ondertekening ervan uiteraard). Zo kan je laten opnemen dat de compromis ontbonden wordt als je geen lening krijgt van de bank of als bepaalde attesten (vergunningen, EPC-attest, attest van de elektriciteitskeuring … niet tijdig aangeleverd worden.

Compromis ontbinden: discussies

Als die opschortende voorwaarden niet voorzien zijn, dan zal de vraag tot ontbinding van de compromis altijd tot discussies leiden. Belangrijk is natuurlijk in de eerste plaats de reden waarom één van de partijen vraagt om de compromis te ontbinden? Zijn er verborgen gebreken? Is er een probleem met de stedenbouwkundige vergunning? Was de informatie die in de compromis vermeld werd niet correct? In de praktijk kan de compromis om deze redenen nietig verklaard worden, als de feiten ernstig genoeg zijn, maar dit wordt geval per geval door de rechter bepaald. Als je de koper bent en om één van deze redenen een nietigverklaring krijgt, dan kan je soms een schadevergoeding claimen (als dit in de compromis vermeld werd). 

Het is ook mogelijk dat beide partijen tot een minnelijke ontbinding overgaan, al zal dan de in de compromis voorziene schadevergoeding betaald moeten worden. Ook hierover kan discussie ontstaan die door een rechtbank beslecht moet worden.

 
 

Compromis laten nalezen

Laat dus steeds het ontwerp van een compromis grondig nalezen door je notaris. Zo ben je er zeker van dat alle nodige bepalingen correct opgenomen zijn. Dit betekent natuurlijk niet dat er later geen problemen meer mogelijk zijn, maar het beschermt je alvast.

Compromis ontbinden door weigering woonlening

Wil je als koper de compromis laten ontbinden omdat je geen woonlening krijgt, ga dan toch zeker eens langs bij een onafhankelijk makelaar in hypotheekleningen. Die vergelijkt voor jou het aanbod op de markt en gaat op zoek naar een oplossing. Maak meteen een afspraak bij een hypotheekmakelaar in je buurt.