Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Als je een huis, appartement of opbrengsteigendom wil kopen, dan wordt er op een bepaald moment een compromis ondertekend. Maar soms wordt er wel eens gesproken over een aankoopbelofte. Wat is precies het verschil tussen een aankoopbelofte en een compromis?

Wat is een compromis?

Een compromis of onderhandse verkoopovereenkomst regelt de eigendomsoverdracht. Alle modaliteiten en voorwaarden van de verkoop/aankoop van een pand worden daarin vermeld en bekrachtigd. Ook kunnen er opschortende voorwaarden in opgenomen worden. Die vermelden dan situaties waarin de partijen nog onder de compromis uit kunnen. De vaakst gebruikte opschortende voorwaarde is dat de aankoop/verkoop niet plaats vindt als de koper geen lening krijgt bij de bank. Een compromis is dus wel degelijk een bindend document! 

De compromis kan opgesteld worden door de notaris of door een vastgoedmakelaar. In dat laatste geval gebeurt dit meestal op vraag van de verkoper. Ben jij de koper, laat het ontwerp van compromis dan zeker nog eens nalezen door je eigen notaris vooraleer je jouw handtekening plaatst. Zo kan je nog de nodige vragen stellen of verduidelijkingen vragen. De ondertekening van de compromis kan bij jou thuis gebeuren of op het kantoor van de vastgoedmakelaar.

De compromis is de basis voor de opmaak van de notariële verkoopakte. Die akte moet binnen een termijn van 4 maanden na de ondertekening van de compromis verleden worden. De authentieke akte wordt steeds ondertekend bij de notaris. Vervolgens zal de notaris de akte registreren bij het hypotheekkantoor, waardoor ook derden te weten kunnen komen dat jij de woning gekocht hebt. Daarmee is de administratie rond de verkoop rond. 

 
 

Wat is een aankoopbelofte?

Wordt de verkoop van het pand dat je interesseert geregeld door een vastgoedmakelaar, dan zal je op een bepaald moment bij die immomakelaar een bod moeten uitbrengen. Vindt de verkoper jouw bod te laag, dan zal je verder moeten onderhandelen. Gaat de verkoper wel akkoord met je bod, dan zal de immomakelaar vervolgens een aankoopbelofte opstellen. Die somt de voorwaarden van de verkoop op en wordt ondertekend door beide partijen. Zodra dit gebeurd is, kunnen jullie verder.

Soms wordt er op basis van de aankoopbelofte meteen een notariële akte opgesteld, maar soms wordt er eerst nog overgegaan tot het opstellen van een compromis. Dat hangt van geval tot geval af. In elk geval is een aankoopbelofte ook een bindend document. Het is wel iets soepeler dan een compromis, omdat je niet gebonden bent aan de termijn van 4 maanden waarbinnen de notariële akte verleden moet worden. Je kan die akte pas later laten verleden. 

We raden je aan om, als je een aankoopbelofte wil ondertekenen, deze eerst te laten nalezen door een specialist . Zo ben je tenminste zeker dat je alle bepalingen goed begrijpt en dat er geen addertjes onder het gras zitten.

Hypothecaire lening simulatie

Eenmaal de aankoopbelofte ondertekend is door beide partijen, kan je op zoek gaan naar een hypothecaire lening. Neem daarvoor een onafhankelijk bemiddelaar in hypotheekleningen  onder de arm. Die werkt samen met meerdere kredietverstrekkers en gaat voor jou op zoek naar de lening die het best bij jou past. Hij zal ook een simulatie van je hypothecaire lening  opstellen, zodat je kunt beoordelen of dit binnen je budget past. Maak meteen een afspraak bij een kredietbemiddelaar in je buurt.