Rentevoet

1/1/1
1,36%
5/5/5
1,39%
10/5/5
1,38%
15/5/5
1,48%
20 jaar
1,35%
De ondertekening van een compromis of onderhandse verkoopovereenkomst is een cruciaal moment in de aankoop en verkoop van vastgoed. Lees dan ook zeker de tips hieronder om veel gemaakte fouten te vermijden!
 

Compromis tekenen: nalezen door een specialist

Een compromis bevat heel wat technische bepalingen en is daarom voor veel leken niet altijd even duidelijk. Laat een ontwerp van compromis zeker nalezen door je notaris. Heeft de verkoper de compromis laten opstellen door zijn notaris, vraag dan toch aan jouw notaris om dit document nog eens na te lezen.
 

Compromis tekenen: stel vragen

Zijn bepaalde clausules niet helemaal transparant voor jou, vraag dan aan je notaris wat ze precies betekenen. Kleine lettertjes kunnen grote gevolgen hebben En je koopt nu eenmaal niet elke week een huis …
 

Compromis tekenen: dit is bindend!

Soms wordt een compromis wel eens voorlopige verkoopovereenkomst genoemd. Opgelet, dit kan misleidend zijn. Een compromis is altijd een bindend document! Er is weinig voorlopigs aan …
 

Compromis tekenen: staat alles erin?

Het is natuurlijk belangrijk dat in de compromis alle nodige gegevens vermeld worden op een correcte manier. Waar moet je zeker aandacht aan besteden?
  • namen van alle betrokken partijen
  • beschrijving van het pand
  • verkoopprijs van het pand
  • het gebruik van het pand (bv. is er een huurder, zijn er erfdienstbaarheden?)
 
 

Compromis tekenen: attesten aanwezig?

Bij een compromis horen een aantal attesten. Het is belangrijk dat je nagaat (of dat de notaris dit in jouw plaats doet) of alle vereiste attesten beschikbaar zijn! Denk bijvoorbeeld aan een bodem- en EPC-attest. 
 

Compromis tekenen: wat met het voorschot?

Wordt in de compromis bepaald dat je een voorschot moet betalen, dan is het ook belangrijk om te weten wat er met dit voorschot gebeurt als de aankoop/verkoop finaal toch niet zou plaatsvinden. Zorg ervoor dat dit zeer duidelijk in de compromis vermeld wordt! Betaal een voorschot nooit cash (dit is trouwens bij wet verbonden) en stort het bij voorkeur op de rekening van de notaris.
 

Compromis tekenen: opschortende voorwaarden

Het is voor jou als koper interessant om in de compromis opschortende voorwaarden op te nemen, die bepalen dat je in specifieke situaties nog onder de aankoop uit kan. Als jij bijvoorbeeld geen hypothecaire lening krijgt van de bank, dan is het handig dat je je op de compromis kunt beroepen om de aankoop af te blazen. Laat dit expliciet in de compromis opnemen. Doe je dit niet, dan blijf je aan de aankoop gebonden.
 

Compromis getekend: ga naar een hypotheekmakelaar

Een makelaar in hypothecaire kredieten gaat voor jou op zoek naar een hypothecaire lening op maat. Hij zal ook je hypotheeklening simuleren, zodat je weet hoeveel je elke maand moet aflossen en gedurende welke periode. Maak meteen een afspraak.