Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Een compromis wordt in de volksmond ook wel eens voorlopige verkoopovereenkomst genoemd. Is zo’n compromis dan wel bindend?

Ja, een compromis is bindend

Heel eenvoudig: een compromis is bindend en maakt de aan- of verkoop van een pand definitief. De term ‘voorlopig’ is dus enigszins misleidend, want aan een compromis is helemaal niks voorlopig aan. Wel wordt de compromis nog gevolgd door een authentieke akte, die bij de notaris verleden wordt binnen een termijn van maximaal 4 maanden (na de ondertekening van de compromis). In die authentieke akte worden de bepalingen uit de compromis overgenomen. De term ‘onderhandse verkoopovereenkomst’ is dan ook beter dan ‘voorlopige verkoopovereenkomst’.

Het is van cruciaal belang dat de compromis zo volledig en duidelijk mogelijk opgesteld wordt, om achteraf dubbelzinnigheden of discussies te vermijden. Zo’n compromis wordt best opgesteld door de notaris of door een erkend vastgoedmakelaar met kennis van zaken.

 
 
 

Compromis bindend? Wat bij een overlijden?

Als één van beide partijen zou overlijden tussen de ondertekening van de compromis en de authentieke akte, dan betekent dit helemaal niet dat de verkoop vervalt. De rechten en verplichtingen van de overleden partij gaan in dat geval over de erfgenamen

Compromis getekend: verwittig direct je brandverzekeraar

Op het moment dat je de compromis getekend hebt, gebeurt ook de eigendomsoverdracht. Met andere woorden, je hebt je woning meteen al gekocht. Dit brengt mee dat jij ook instaat voor bepaalde risico’s. Je verwittigt dus best meteen je brandverzekeraar, zodat je een brandverzekering kunt afsluiten voor je nieuwe pand. 

Compromis getekend, volgende stap: hypotheeklening aanvragen

Een volgende stap is ook dat je een hypothecair krediet zult aanvragen. Ga daarvoor naar een onafhankelijk makelaar in hypotheekleningen. Die werkt met verschillende kredietpartners samen en zal in functie van jouw verwachtingen, wensen en profiel op zoek gaan naar een passende kredietoplossing. Ook zal hij een simulatie van je hypotheeklening opstellen, zodat je een concreet idee hebt van de maandlast en de duurtijd van je lening. Maak meteen een afspraak met een hypotheekbemiddelaar in je buurt.