Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%
De compromis is een erg belangrijk document bij de aan- en verkoop van vastgoed. Het is ook een bindend document dat meteen de verkoop definitief maakt. Welke informatie moet in zo’n compromis opgenomen worden?
 
Een compromis is vaak een vrij uitgebreid document, dat heel wat informatie bevat. Waarover bijvoorbeeld?
 
 • de identiteit van de betrokken partijen: verkoper en koper
 • de gegevens die betrekking hebben op het pand dat gekocht/verkocht wordt: kadastrale gegevens, bestemming, vergunning, bodemonderzoek, elektriciteitskeuring, EPC, …
 • de prijs: hierbij wordt ook vermeld of er een voorschot betaald is en wanneer het saldo gestort moet worden.
 • bijkomende clausules:
  • blijft de verkoper in het huis of appartement wonen en moet hij huur betalen?
  • opschortende voorwaarden: zijn er omstandigheden wanneer de koop/verkoop niet plaatsvindt, zoals het niet krijgen van een lening door de koper?
  • zijn er situaties waarin de overeenkomst automatisch ontbonden wordt, zoals een overlijden van één van beide partijen of een faillissement (als de woning in een vennootschap zit)?
  • zijn er sancties voorzien als de overeenkomst finaal niet uitgevoerd wordt (schadevergoeding)?
 

Vragen over compromis?

Het is niet alleen erg belangrijk dat alle info in de compromis correct is, maar ook dat je alle bepalingen goed begrijpt. Stel dan ook al je vragen aan je notaris en laat hem zeker de compromis vóór de ondertekening ervan nalezen (als bijvoorbeeld een vastgoedmakelaar de compromis opgesteld heeft). Een compromis is niet zomaar een vodje papier, het is een cruciaal document, zowel voor koper als verkoper!  
 

Breng tijdig je lening in orde

Vaak bevat de compromis één of meerdere opschortende voorwaarden. Die bepalen bijvoorbeeld dat de overeenkomst afgeblazen wordt als de koper geen hypothecaire lening kan krijgen. Het gebeurt immers regelmatig dat potentiële kopers er niet in slagen om een hypothecair krediet af te sluiten, omdat de bank hen dit weigert. 
 
We raden je dan ook aan om tijdig je lening in orde te brengen. Heb je hierover concrete vragen? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak met een onafhankelijk bemiddelaar in hypothecaire kredieten. Die gaat voor jou op de markt op zoek naar de hypotheeklening die het best bij je past. Hij zal voor jou ook een simulatie opstellen van je lening, zodat je kunt beoordelen of de vooropgestelde maandelijkse aflossingen binnen je budget passen.