Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Looptijd hypothecaire lening: geen wettelijke termijnen

Bij een hypothecair krediet zijn er, in tegenstelling tot bij consumentenkredieten, in de wet geen termijnen voorzien. Je kan dus vrij kiezen hoe lang jouw hypotheeklening loopt. Dit neemt evenwel niet weg dat banken en kredietverstrekkers eigen termijnen hanteren. Zo leggen de meeste banken een minimumtermijn van 1 jaar en een maximale looptijd van 30 jaar op. Sommige banken willen de looptijd van een hypotheeklening ook zo kort mogelijk houden.
 

Hypotheeklening voor een opbrengsteigendom: elk bank hanteert haar eigen regels

Wil je lenen voor de aankoop van een opbrengsteigendom, dan wordt dit door sommige banken als een risico beschouwd: je moet immers een huurder vinden, opvolgen of die correct betaalt, en de bijkomende kosten betalen (zoals regionale belastingen of kosten voor herstellingen). Heb je af te rekenen met een periode zonder huurinkomsten, dan bestaat de kans dat de terugbetaling van de hypotheeklening in het gedrang komt. Daarom zijn banken soms wat voorzichtiger bij het toekennen van hypothecaire leningen voor de aankoop van een opbrengsteigendom.
 

Hypotheeklening voor een opbrengsteigendom: wat is de ideale duurtijd?

Simpel: die bestaat niet. Alles hangt af van jouw persoonlijke situatie, je vooruitzichten en toekomstplannen. Lenen voor een opbrengsteigendom is sowieso zoeken naar een kredietoplossing op maat. Maak hiervoor zeker een afspraak met een specialist in hypotheekleningen voor opbrengsteigendommen.
 

Hypotheeklening voor een opbrengsteigendom: kortere of langere looptijd?

Laat ons even ingaan op de precieze gevolgen van het kiezen voor een kortere of langere looptijd.
 
Je maandelijkse aflossing bestaat steeds uit de terugbetaling van kapitaal en van intresten.
 
  • Opteer je voor een langere looptijd, dan zal je over de volledige duurtijd van de hypothecaire lening meer intresten terugbetalen dan wanneer je voor een kortere looptijd kiest. Ook het totaalbedrag dat je moet terugbetalen ligt hoger bij een langere looptijd. Het voordeel van een langere looptijd is wel dat je maandelijkse aflossing wat lager ligt dan bij een kortere looptijd. 
  • Kies je voor een kortere looptijd, dan betaal je in totaal minder intresten en dus een langer bedrag terug. Je maandelijkse aflossing zal wat hoger liggen.
 
Jij moet voor jezelf beoordelen welke keuze je het meest aanspreekt.
 

Hypotheeklening voor een opbrengsteigendom: kies geen al te korte looptijd

Wil je het totaalbedrag dat je moet terugbetalen (kapitaal en intresten) zo laag mogelijk houden, dan kies je dus best voor een kortere looptijd. Op zich zullen banken je vaak ook een kortere looptijd voorstellen. Bovendien is de periode waarin je schulden hebt bij de bank op die manier ook minder lang. Dat kan je een goed gevoel geven, maar … vergeet niet dat je maandelijkse aflossing toeneemt naarmate je een kortere looptijd kiest. Het moet nog wel betaalbaar blijven. Het belangrijkste is hoe dan ook dat je jouw hypothecair krediet tijdig en correct kunt terugbetalen.
 
Hou er ook rekening mee dat je af en toe periodes kunt hebben waarin er geen huurinkomsten zijn of waarin de kosten (voor een herstelling of verbouwing) sterk oplopen. Dergelijke omstandigheden moet je kunnen opvangen. En uiteraard moet je zelf nog leven ook. Een zekere buffer of spaarreserve is dan ook een must.
 

Hypotheeklening voor een opbrengsteigendom: ga naar een onafhankelijk kredietbemiddelaar

Maak zo snel mogelijk een afspraak met een onafhankelijk kredietbemiddelaar. Die zal een financieel plan voor je opstellen en je de mogelijkheden voor een lening toelichten. Ook zal hij je tips geven voor het kiezen van de looptijd.