Rentevoet

1/1/1
1,36%
5/5/5
1,39%
10/5/5
1,38%
15/5/5
1,48%
20 jaar
1,35%
 
1 Start 2 Stap 1 3 Stap 2 4 Versturen
Uw contactgegevens
Ons voorstel: Maandelijkse aflossing

SAMENGEVAT

Gewenst bedrag

Looptijd van de lening

maand

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)

%

Totaal terug te betalen bedrag

De meegedeelde informatie (kredietbedrag, looptijd, JKP, maandbedrag,...) zijn louter indicatief. Onze medewerker zal nog een grondige analyse doorvoeren van je aanvraag. Zo weten we bijvoorbeeld niet of je een schuldsaldoverzekering wenst en hoe je de premie gaat betalen. Dit kan jouw aanvraag beïnvloeden. Na indiening van jouw aanvraag zal ook de kredietverstrekker nog de aanvraag beoordelen. Kredietvorm: hypothecair krediet met onroerende bestemming. Onder voorbehoud van aanvaarding van jouw aanvraag.