Rentevoet

1/1/1
1,36%
5/5/5
1,39%
10/5/5
1,38%
15/5/5
1,48%
20 jaar
1,35%

Binnen een termijn van 4 maanden na de ondertekening van de compromis moet de authentieke akte verleden worden voor de notaris. Maar hoe lang is zo’n compromis geldig?

Is een compromis maar 4 maanden geldig?

Er wordt vaak verteld dat een compromis maximaal 4 maanden geldig is. Maar dit is helemaal niet correct. Een compromis is een soort van contract en verbindt de partijen, zonder dat daar een vaste geldigheidsduur bij hoort. Met andere woorden, een compromis verbindt de partijen voor altijd.

Wel is het zo dat de authentieke akte, die gebaseerd is op de compromis, maximaal 4 maanden na de ondertekening van de compromis verleden moet worden bij de notaris. Tijdens die periode zal de notaris alle clausules in de compromis checken. Door het verlijden van de authentieke akte wordt de verkoop tegenstelbaar aan derden.

Ook deadline in opschortende clausules

In opschortende clausules, bv. wanneer de koper geen hypothecaire lening krijgt, is het zinvol om een bepaalde deadline op te nemen. Dit maakt de afspraken voor de betrokken partijen duidelijker en zo weet iedereen ook precies wat hij of zij mag doen of verwachten. In een opschortende clausule met betrekking tot een lening zou dus bijvoorbeeld toegevoegd kunnen worden dat de koper anderhalve maand tijd heeft om een lening te krijgen. Ook het aantal weigeringen dat hij moet kunnen voorleggen om aan te tonen dat hij geen hypotheeklening krijgt, wordt best expliciet opgenomen in de compromis. 

Hypotheeklening aanvragen: maak een afspraak

Ben je op zoek naar een hypothecair krediet? Stap dan naar een onafhankelijk bemiddelaar in hypotheekleningen. Die vergelijkt voor jou het aanbod van meerdere kredietverstrekkers en zoekt een oplossing die bij je past. 

Ook bezorgt hij je een simulatie van je hypothecaire lening, zodat je weet hoeveel je elke maand moet aflossen en gedurende welke periode. Dat is belangrijk, want alleen zo kan je er zeker van zijn dat je de lening correct zult kunnen terugbetalen.

Je vindt hier een kredietbemiddelaar in je buurt.