Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Bij een aankoop van vastgoed horen een aantal officiële documenten. Eén van de belangrijkste daarvan is de compromis. Wat is dit document precies? Wie stelt het op en is het bindend of niet?

Je hebt je droomhuis gevonden. Nu is het zaak om de verkoper te overtuigen. Je kan de aankoop/verkoop rechtstreeks regelen met de verkoper of via een vastgoedmakelaar. Onderhandel je rechtstreeks met de verkoper, dan wordt er bij een akkoord overgegaan tot het opstellen van een compromis. Verloopt de verkoop via een vastgoedmakelaar, dan zal die waarschijnlijk eerst een aankoopbelofte door jou laten tekenen.

Verschil tussen een compromis en een aankoopbelofte

Wordt de deal bemiddeld door een vastgoedmakelaar, dan zal die eerst jouw bod informeel (bv. telefonisch) overbrengen aan de verkoper. Gaat die hiermee akkoord, dan worden jouw bod en alle bijhorende voorwaarden ter ondertekening aan de verkoper in een zgn. aankoopbelofte voorgelegd.

De verkoper moet dan beslissen of hij hiermee definitief akkoord gaat. Is dat niet het geval, dan zal je verder moeten onderhandelen. Tekent hij dit document wel, dan is het tijd voor de volgende stap: de compromis

Is een compromis bindend?

Een compromis wordt ook wel onderhandse verkoopovereenkomst genoemd. Laat je evenwel niet misleiden door de term onderhands. Het gaat wel degelijk om een bindend document, waardoor de verkoop van het pand min of meer definitief wordt.

Slechts in uitzonderlijke gevallen zullen partijen nog aan de gevolgen van de compromis (koop of verkoop van het pand) kunnen ontsnappen. Dat kan bijvoorbeeld als jij als koper geen hypothecaire lening krijgt en er een opschortende voorwaarde in die zin in de compromis opgenomen is. Lees daarom ook zeker onze tips als je een huis gaat kopen.

 
 

Ondertekening van de compromis

In de compromis, een lijvig document, worden alle modaliteiten en voorwaarden van de verkoop bekrachtigd. Een voorstel van compromis wordt opgesteld door de notaris of door de vastgoedmakelaar. Het is erg belangrijk dat je de compromis zeer aandachtig leest vooraleer je handtekening eronder te plaatsen. De ondertekening van de compromis kan perfect bij jou thuis gebeuren of op het kantoor van de vastgoedmakelaar.

De compromis vormt tevens de basis voor de opmaak van de notariële verkoopakte. Zo’n notariële of authentieke akte is nodig om de verkoop echt helemaal rond te maken. Normaliter moet de authentieke akte ondertekend worden (‘verlijden’ wordt dit in het vakjargon genoemd) binnen een termijn van 4 maanden na de ondertekening van de compromis.

Maar als er vertraging optreedt, bijvoorbeeld omdat de leningaanvraag door de koper aansleept, dan kan dit enkele weken uitgesteld worden. De authentieke akte wordt steeds ondertekend bij de notaris. Die zal vervolgens de akte registreren bij het Bureau Rechtszekerheid (het vroegere hypotheekkantoor).

Hypothecaire lening simulatie

Je merkt dus dat het afsluiten van een hypotheeklening vaak een cruciaal element is in het afronden van een aankoop-/verkoopdeal van vastgoed (bijkomende tips als je huis gaat kopen). Je doet er goed aan om je hiervoor te laten begeleiden door een specialist.

Een makelaar in hypothecaire kredieten werkt op een onafhankelijke manier samen met meerdere kredietverstrekkers. Hij gaat voor jou op zoek naar de lening die het best bij jou past. Hij zal voor jou ook een simulatie van je hypotheeklening  opstellen, zodat je vooraf perfect weet hoeveel je elke maand zal moeten aflossen en gedurende welke periode. Zo kan je ook becijferen of dit binnen je budget past.

Wil je zelf aan de slag gaan en weten hoeveel je per maand betaalt, gebruik dan onze simulator voor hypothecair krediet. Een eenvoudige tool waar je direct weet wat je betaalt.

Maak meteen een afspraak bij een hypotheekmakelaar in je buurt .