Rentevoet

1/1/1
1,36%
5/5/5
1,39%
10/5/5
1,38%
15/5/5
1,48%
20 jaar
1,35%

Opbrengsteigendom te koop: is de wetgeving nageleefd?

Het kan vanzelfsprekend lijken dat de wtegeving gevolgd is, maar in werkelijkheid is het vaak niet zo eenvoudig. Ga, vooraleer je een opbrengsteigendom koopt, zeker eens langs op de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de betrokken stad of gemeente. Het is immers de vergunning voor het gebouw die op de dienst Stedenbouw afgeleverd is die bepalend is. Zegt die vergunning dat het gebouw enkel dienst mag doen als eengezinswoning, dan zal je daar geen appartementen van kunnen maken en deze apart verhuren.

Laat je hierbij niet misleiden door eventuele info van de dienst Bevolking of Burgerlijke Stand. De kans bestaat immers dat er wel degelijk meer mensen gedomicilieerd zijn dan toelgelaten. Maar het is wel degelijk de vergunning die telt. Die vergunning moet je hebben en begrijpen, want anders koop je misschien een kat in een zak.

Opbrengsteigendom te koop: voldoet het pand aan de Wooncode of Huisvestingscode?

Wil je een pand verhuren, dan moet het voldoen aan een hele reeks wettelijke regels. Die zijn verzameld in de Wooncode of Huisvestingscode. Opgelet, als een pand hier niet aan voldoet, word je verplicht om dringend aanpassingswerken te doen of loop je zelfs het risico dat het gebouw onbewoonbaar verklaard wordt. Check dit dus grondig vooraleer je tot de aankoop van een opbrengsteigendom overgaat.

Opbrengsteigendom te koop: heb je voldoende eigen inbreng voor je lening?

Als je wil lenen voor een opbrengsteigendom, dan vraagt de bank (op aangeven van een richtlijn van de Nationale Bank van België) een eigen inbreng van minstens 20%. Anders gezegd: de quotiteit van je lening mag maximaal 80% bedragen. In uitzonderlijke gevallen kan de bank die quotiteit verhogen tot maximaal 90%, zodat je eigen inbreng daalt tot 10%. Maar dat zijn echt uitzonderingen … Weet je niet precies hoeveel je kan lenen voor de aankoop van je opbrengsteigendom? Laat je dan begeleiden door een specialist terzake. Hij stelt voor jou een financieel plan op en bekijkt hoeveel je moet en kan lenen, rekening houdend met de eventuele huurinkomsten. Ook een simulatie van je lening hoort daarbij. Maak meteen een afspraak in het Hypotheek.be-kantoor in je buurt.

Opbrengsteigendom te koop: vraag huurcontracten en betalingsbewijzen op

Uiteraard reken je op de huurinkomsten om de hypothecaire lening terug te betalen. Als het gebouw vandaag al verhuurd wordt, vraag je best zo snel mogelijk de huurcontracten op. Zo weet je meteen hoe lang de betrokken huurders het pand al bewonen, welk huurbedrag ze betalen, hoe lang het contract nog loopt … Vergeet ook niet om de plaatsbeschrijving op te vragen. Zo kan je eventuele schade die aan het licht komt bij de beëindiging van de huurovereenkomst recupereren via de huurwaarborg.

Check ook of de huurovereenkomst geregistreerd is? Dit is normaal gezien een verplichting voor de eigenaar van de woning. Is dat niet het geval, dan kan de huurder de overeenkomst meteen (dus zonder opzegtermijn) en zonder opzegvergoeding verbreken. Dat wil je natuurlijk vermijden.

Vraag bij de eigenaar ook naar betalingsbewijzen van het huurgeld en van volstorting van de huurwaarborg. Zo weet je tenminste zeker dat de huurders correct en tijdig betalen. Als je bepaalde betalingen niet kunt terugvinden, kan dit erop wijzen dat huurders soms gewoon cash betalen of zelfs helemaal niet. Opletten in dat geval … Lijkt alles ok en koop je de opbrengsteigendom aan? Verwittig dan de huurders tijdig dat ze voortaan het huurgeld op jouw rekening moeten storten.

Wil je lenen om een opbrengsteigendom te kopen?

Kom dan jouw project voorstellen aan onze kredietspecialisten voor opbrengsteigendommen. Zij stellen samen met jou een financieel plan op en maken een simulatie van je hypothecaire lening. Zo weet je van tevoren hoeveel je moet betalen voor je lening en kan je met een gerust gemoed jouw opbrengsteigendom kopen.