Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Tot hoeveel mag je nog lenen voor een huis?

Geschreven door: Sven Van Santvliet

De Nationale Bank van België (NBB), die toezicht houdt op de financiële sector, vraagt aan verzekeraars en banken die hypotheekleningen verkopen om voorzichtiger te zijn bij het toekennen van hypothecaire kredieten met een hoge ‘loan to value’. Dit is de waarde van de hypotheeklening in verhouding tot de waarde van het onroerend goed. Wat betekent dit concreet? Tot welk bedrag mag je nog lenen om een huis te kopen?
 
Jarenlang heeft de NBB de sector gewaarschuwd om niet te lichtzinnig hypothecaire kredieten toe te staan. Daarmee gaf de Nationale Bank uiting aan haar (terechte) bezorgdheid om jou als potentiële klant te beschermen tegen een te hoge schuldenlast. Aangezien de rentevoeten op woonkredieten de voorbije jaren sterk daalden, stond banken soms hogere quotiteiten of loan-to-values toe, waardoor het risico op een niet-correcte terugbetaling van het krediet toenam.
 

Wat is een quotiteit?

De quotiteit is de verhouding tussen de som van je woonkrediet en de waarde van je woning. Het percentage van de quotiteit geeft dus aan hoeveel je kan lenen voor je huis.
 

Hoe bereken je de quotiteit?

Heel eenvoudig. Je stelt een breuk op, met in de teller het kredietbedrag en in de noemer de waarde van je woning. Dit resultaat vermenigvuldig je met 100 en zo bekom je het percentage van je quotiteit.
 
      Kredietbedrag            * 100 = quotiteit uitgedrukt in procenten
Waarde van je woning
 
We illustreren dit met een voorbeeld: stel, je wil een lening aanvragen van 180.000 euro voor een woning die 200.000 euro waard is. Dan bereken je zo de quotiteit:
 
180.000 * 100 = 90%
200.000
 

First time buyer (eerste aankoop)? Basisregel is tot maximaal 90% lenen van de waarde van je woning

Vanaf 1 januari 2020 mag je in beginsel maximaal nog tot 90% van de waarde van de woning lenen. Met andere woorden, je bent verplicht om een eigen inbreng te hebben als je een woning wil kopen of een hypotheeklening wil aangaan voor bijvoorbeeld een herfinanciering.
 
Dat klinkt dus erg streng. Betekent dit dat het voor veel mensen niet meer mogelijk zal zijn om een hypotheeklening te krijgen, precies door die 10% eigen inbreng? Neen, niet noodzakelijk.
 
De NBB gaat de regel rond de maximale quotiteit immers beoordelen op het niveau van de volledige hypotheekportefeuille van de banken. Anders gezegd: individuele afwijkingen zullen nog altijd mogelijk zijn
 
Verwacht wordt wel dat banken hun acceptatiecriteria zullen aanpassen. Onze specialisten volgen dit uiteraard op de voet en kennen deze aanvaardingsvoorwaarden uit het hoofd.
 
Maak daarom zeker een afspraak als je op zoek bent naar een hypothecair krediet. Wij zoeken de beste voorwaarden voor jou uit.
 
 

Uitzondering tot 100% mogelijk voor de aankoop van de eerste woning kan soepeler

De Nationale Bank van België (NBB) wil het voor jonge mensen zeker niet onmogelijk maken om nog een huis te kopen. Bij een hypotheeklening voor een eerste aankoop mogen de kredietverstrekkers soepeler zijn. Daar mogen ze tot 100% van de aankoopprijs gaan.
 
Zo stelt de NBB dat de banken maximaal 35% van hun leenvolume (het totaalbedrag dat de banken aan hypothecaire kredieten ontlenen) mogen besteden aan woonkredieten met een quotiteit hoger dan 90%. Van die 35% mag maximaal 5% van de kredieten een quotiteit van meer dan 100% hebben.
 
Laat ons dit even concreet maken:
  • 35 op 100 hypothecaire leningen mag dus nog quotiteit hebben hoger dan 90%
  • Van deze 35 gezinnen mag slechts 1,75 gezinnen (5%) een lening afsluiten met een quotiteit hoger dan 100%.
 
Conclusie? Het zal minder evident zijn om tot de selecte groep van kredietnemers te kunnen behoren die lenen tegen een quotiteit hoger dan 90%, laat staan 100%. Een reden te meer om je te laten bijstaan door echte specialisten. Maak vandaag nog een afspraak om jouw dossier te bespreken.
 

Wat bij een lening voor een tweede woning (zoals een buitenverblijf)?

Ben je al huiseigenaar en wil je bijvoorbeeld voor de aankoop van je buitenverblijf een hypothecaire lening afsluiten? Dan gelden er nog andere spelregels. Voor deze kopers mogen de banken maximaal 20 procent van hun portefeuille uittrekken voor krediet een quotiteit hoger dan 90%.
 
Hier geldt wel een absoluut maximum van 100 procent. Hoger gaan dan 100% kan niet!
 

Maximale quotiteit voor een opbrengsteigendom strenger

Voor opbrengsteigendommen (bijvoorbeeld een appartementsgebouw waarin je verschillende appartementen verhuurt), wordt het maximumbedrag van het woonkrediet beperkt tot 80% van de aankoopwaarde. De NBB staat kredietverstrekkers toe dat 10% van hun kredietportefeuille hiervoor een quotiteit heeft van meer dan 80%. 
 
De maximale quotiteit voor dit soort van hypothecaire leningen mag nooit hoger liggen dan 90%.
 
De kredietexperten van Hypotheek.be kunnen in specifieke omstandigheden zorgen voor een 100% financiering van je opbrengsteigendom. Maak zeker een afspraak om er meer van te weten.
 

Hoeveel van je inkomen mag je spenderen aan de terugbetaling van je lening?

De globale schuldenlast van de Belgische gezinnen is de laatste jaren gestegen. De Nationale Bank van België vindt dit een zorgwekkende evolutie. In sommige gevallen bedraagt de schuldenlast zelfs méér dan 50% van het gezinsinkomen.
 
Behoor je tot deze categorie, dan zal de bank maximaal 5% van hun nieuwe productie hieraan mogen besteden. Hoe dan ook is het erg belangrijk dat je vooraf goed inschat hoeveel je maandelijks kunt terugbetalen zonder in de problemen te komen. Onze specialisten helpen je om dit correct te berekenen. Je kan zelf ook al aan de slag om een simulatie te maken.
 

 

Belang van simulatie van je hypothecaire lening

Je merkt dat het complexer geworden is om een hypothecaire lening aan te gaan. Hierdoor wordt een goede simulatie van je hypothecaire lening en de kennis van hoeveel je kunt lenen nog belangrijker. Maak meteen een afspraak.
 

Hoeveel bedragen de registratierechten voor de aankoop van een woning?

De registratierechten zijn een gewestelijke materie. Dit maakt dat de tarieven verschillen tussen de drie gewesten in ons land.
 
Vlaanderen
In Vlaanderen bedragen de registratierechten 3% nadat de woonbonus werd afgeschaft. Lees hier alle details over de afschaffing van de woonbonus en de verlaging van de registratierechten.
 
Brussel
In Brussel betaal je geen registratierechten op de eerste schijf van € 200.000 van je woning. Daarboven betaal je 12,5%.
 
Wallonië
In Wallonië wordt er een onderscheid gemaakt tussen een klein en een groot beschrijf. Dit hangt samen met het kadastrale inkomen van je woning.
  • Heb je een klein beschrijf, dan betaal je 6% registratierechten.
  • Heb je een groot beschrijf, dan betaal je 12,5%.
 
In beide gevallen geldt een vrijstelling op de eerste schijf van 20.000 euro.
 
Opgelet, als je een huis koopt en hiervoor een woonkrediet afsluit, dan betaal je nog andere kosten, zoals het ereloon van de notaris, de kosten voor inschrijving in een register en de kosten eigen aan de hypothecaire lening.
 

Je hypothecaire lening correct terugbetalen het belangrijkste

De specialisten van Hypotheek.be vinden het in eerste instantie vooral belangrijk dat je je hypothecaire lening correct kunt terugbetalen. Daarom gaan ze altijd eerst een uitvoerige analyse van je situatie maken:
 
In functie van deze vragen en jouw antwoorden, gaan ze op zoek naar een hypothecair krediet dat perfect bij jou past. Wil je graag een gesprek hierover? Maak dan meteen een afspraak.

Sven Van Santvliet

Sven is verantwoordelijke van Credishop. Hij is gepassioneerd door kredieten en zal je verder helpen met je woonkrediet. Hij maakt graag tijd voor je vrij om een simulatie te maken voor je project. Verder verzorgt hij ook alle marketing van Credishop en schrijft hij alle artikels op de websites van Credishop, Hypotheek.be en Lenen.be. Alle blogartikels zijn gebaseerd op ware feiten.