Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Herfinanciering van je hypothecaire lening méér dan ooit interessant in 2024!

Geschreven door: Sven Van Santvliet

Is een herfinanciering van je woonlening interessant in 2024? Méér dan ooit! Normaal bestaat hier geen eenduidig antwoord op, maar dit jaar is het anders. Lees zeker verder en contacteer ons. Hier is een vooruitblik op 2024 met 12 mogelijke redenen voor een herfinanciering van je hypothecaire lening!
 

Vaststelling : dalende rentes voor hypothecair krediet in 2024

Daar waar we begin 2022 nog uiterst lage rentevoeten hadden voor hypothecaire kredieten en er sindsdien enkel maar rente verhogingen waren, is dit voor 2024 volledig anders. De tendens van dalende rentevoeten van de Belgische OLO's zet zich verder in de hypotheekmarkt. Verschillende banken verlagen daarom ook hun rentevoeten. Méér dan ooit interessant om je hypothecair krediet te herzien. Hieronder zetten we de voornaamste redenen op een rijtje warom je jouw woonlening kunt herfinancieren.
 

1. Herfinanciering van je hypothecair krediet omdat er een herziening van je rentevoet aankomt

Vele Belgen hebben de laatste jaren gekozen voor een variabele rentevoet. Logisch want we hebben lange tijd gehad dat de rentevoeten aan het dalen waren. Deze hypothecaire kredieten komen stilaan op vervaldag. Dat betekent dat ze een herziening krijgen.
 
Ondanks een tendens van lagere rentevoeten betekent dit niet meteen dat je zelf een verlaging gaat krijgen. Integendeel, niets is minder waar. De referte-indexen (basis voor de herziening van je tarief) zijn nog steeds hoger dan diegene op de moment dat jij je hypotheeklening afsloot. Een verhoging zal zich opdringen. Dit betekent dat je een hogere rentevoet gaat hebben met het behoud van je looptijd.
 
Dan is het beter je gewoon hypothecair krediet te laten herfinancieren en te kiezen voor een langere looptijd. Zo houd jij je maandbudget volledig onder controle. Niet onbelangrijk in tijden van inflatie en stijgende prijzen.
 

2. Hypothecaire lening herzien: je gaat werken aan de woning uitvoeren

Met het oog op de veranderende wetgeving en de verplichting om je woning CO2-neutraal te maken, beslissen veel Belgen al in 2023 om renovatiewerken uit te voeren. De grootste beweegreden is niet de wetgeving op zich, maar wel de torenhoge energiefacturen. Die kosten een handvol geld. En de Belg probeert op alle mogelijke manieren te besparen. Dit kan door een investering te doen in renovatiewerken.
 
Hoe kan je deze werken financieren?
 
1. Door een wederopname
Je vraagt aan je huidige bankier om een wederopname in kapitaal te doen. Wanneer je altijd regelmatig hebt betaald, is de kans groot dat de bank de wederopname zal toestaan. Maar je moet je er wel van bewust zijn dat een wederopname gelijk staat met een nieuw krediet en dus ook een nieuwe maandlast. Bovenop de huidige maandlast. Als je dan niet oppast, zie je zo je financiële buffer krimpen en voor je het beseft sta je voor blok.
 
2. Door een herfinanciering van je bestaande woonlening bij een andere bank
Daarom kijken nogal wat Belgen naar een herfinanciering van hun bestaande woonlening in combinatie met het bijlenen van een extra budget voor de uit te voeren werken. Op deze manier kunnen ze een nieuwe (langere) looptijd kiezen voor hun nieuwe lening waardoor de maandlast betaalbaar en comfortabel blijft. Zo sla je eigenlijk twee vliegen in één klap en betaal je toch maar één maandtermijn. Contacteer ons gerust voor een vrijblijvende simulatie.
 

3. Herfinanciering hypothecaire lening om een lagere maandlast te bekomen

Je kan jouw hypothecair krediet ook laten herzien of herfinancieren omdat de totale maandlast te zwaar begint te wegen. Ook dan kan een onafhankelijk kredietbemiddelaar of kredietmakelaar zoals Credishop maatwerk bieden en een oplossing bieden die je elders niet zult vinden.
 
Dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer je meerdere leningen of kredieten lopen hebt, zoals kredietkaarten, een autolening of een persoonlijke lening. Het totaalbedrag dat je elke maand moet afbetalen wordt stilaan onhoudbaar. Je hebt echt behoefte aan een herziening van al jouw kredieten en leningen. Op zo’n moment kan het samenvoegen of herschikken van kredieten een oplossing zijn om een lagere maandlast te bekomen.
 
Maar ook wanneer je tijdelijk minder inkomen geniet (ziekte, hospitalisatie, ontslag,...) en je onverwachte kosten hebt, kan het een mogelijkheid zijn om je bestaande kredieten te hergroeperen in één nieuwe woonlening. wanneer je dit dan combineert met een langere looptijd, dan boet je niet in aan levenskwaliteit en behoud je een financieel evenwicht.
 
Als je dan met jouw nieuwe herfinancieringslening kiest voor een langere looptijd, dan daalt de maandlast. Je spreidt als het ware de terugbetaling van het kapitaal. Mogelijk betaal je zo op lange termijn meer intresten terug, maar het is voor jou nu vooral zaak om een lagere maandlast te bekomen …
 
 

4. Je bestaande woning verkopen en een nieuwe aankopen : herfinanciering in combinatie met een overbruggingskrediet

Recent merken we ook op dat heel wat vijftigers (of ouder) hun woning gaan verkopen om een nieuwbouwappartement te gaan aankopen. De kinderen zijn het huis uit. De woning begint te veel onderhoud en/of investeringen te vragen. Mensen willen wat centraler gaan wonen, dichte bij winkels en openbaar vervoer.

Zij zetten hun woning te koop en kopen een nieuwbouwappartement aan in een dorps- of stadskern. Wanneer er nog een hypothecaire lening is, herfinancieren ze die om tegelijk ook het budget van de nieuwbouw en het overbruggingskrediet samen te nemen in één nieuwe woonlening.

Maar er is een tweede tendens aan de gang. Het jonge koppeltje dat enkele jaren geleden hun eerste woning hebben gekocht, zijn ondertussen ouder(s) geworden. Er zijn kinderen bijgekomen, waardoor de starterswoning te klein is geworden. Zij hebben al een stuk van hun bestaande hypothecaire lening terugbetaald en gebruiken dit als hefboom om een nieuwe en grotere gezinswoning te kopen. Ook zij vinden via ons een oplossing om die nieuwe woning aan te kopen.

 

5. Herfinanciering van je woonlening om een tweede pand in het buitenland te kopen

Dat de Belg graag op vakantie vertrekt is een understatement. Dikwijls trekken ze in de zomer massaal naar het zuiden van Europa. Daar beginnen ze na te denken om toch een tweede verblijf in het buitenland te kopen. Geen gek idee met het wisselvallige Belgische weer. Ze trekken op huizenjacht om geregeld naar hun buitenverblijf te gaan en er te genieten van het zomerse weer. Om de aankoop van hun tweede verblijf in het buitenland te financieren, gaan ze dan over tot herfinanciering van hun hypothecaire lening. Ze lenen dan een extra budget bij voor de aankoop van een tweede verblijf in het buitenland. Spanje en Portugal zijn de meest favoriete landen.

Sommigen kopen hun tweede verblijf zelfs aan om het nadien te verhuren. Zo krijgen ze extra inkomsten die hen helpt bij de terugbetaling van hun nieuw krediet. Goed gezien natuurlijk. Wil jij ook een tweede verblijf te kopen in het buitenland, aarzel dan niet om ons te contacteren. We helpen je graag verder.

 

6. Herfinanciering doordat je op de zwarte lijst terecht bent gekomen

Maar de opeenvolgende crisissen van de afgelopen jaren sloeg ook hard toe bij heel wat mensen. Hierdoor hebben ze een achterstand op hun hypothecair krediet opgelopen en riskeren ze om hun woning te verliezen.

Volgens de cijfers van de Nationale Bank van België was er in 2023 wel een daling voor de hypothecaire kredieten. Maar in november 2022 zijn er 21.973 kredieten met een achterstand voor het hypothecair krediet. Goed voor een openstaand bedrag in kapitaal van bijna 877 miljoen euro. Hallucinant als je beseft dat er ongeveer 22.000 gezinnen op de “zwarte lijst” staan. Sta jij op de zwarte lijst en wil je jouw woning niet verliezen, contacteer ons dan meteen. We vinden vast wel een oplossing. 

Download de kerncijfers van de CKP (NBB) - november 2023

 

 
 

7. Herfinanciering bij scheiding

Volgens de laatste cijfers van Stabel  zijn er in 2022 ruim 19.000 ontbonden. In deze cijfers worden de scheidingen bij feitelijk en wettelijk samenwonenden niet bij gerekend. Hoeveel mensen hiervan ook huiseigenaar zijn, is niet gekend of medegedeeld. Wel zien we in de praktijk dat mensen ons nog contacteren om een oplossing te zoeken voor de herfinanciering van hun hypothecaire lening en de financiering van de uitkoopsom. Of ze hierbij getrouwd waren of niet doet er eigenlijk niet toe. Er is een scheiding en een onroerend goed dat de ene partij wilt behouden. Zit jij in een scheidingsprocedure verwikkeld, contacteer ons voor een gepersonaliseerde simulatie.

 

8. Hypotheeklening herzien: looptijd van je woonkrediet veranderen

Iedere euro telt en dat wordt voor veel huishoudens belangrijker dan ooit. Vroeger zag de toekomst er anders uit en veel Belgen zijn bij het afsluiten van hun woonkrediet hun bank gevolgd in de redenering dat een kortere duurtijd voor je hypothecaire lening interessanter is. Net omdat je zo in totaal minder intresten terugbetaald. En dat klopt. Maar in de huidige context kijken veel meer Belgen naar hun maandelijks budget.
 
Daarom zien we toch een heropleving van de herfinancieringen wanneer er zich een financiële tegenslag voordoet of wanneer er (tijdelijk) een verlies aan inkomen is. De bestaande maandlast wordt dan te zwaar. Dan is het de aangewezen moment om een herfinancieringslening te overwegen en de looptijd te verlengen.
 

9. Herfinancieringslening: niet langer tevreden met de gekozen formule

Bij het aangaan van jouw huidige woonkrediet heb je voor een bepaalde formule gekozen. Die keuze was misschien de ideale formule op dat ogenblik. Mogelijk is jouw leven nu zodanig veranderd dat die formule niet meer voldoet aan jouw verwachtingen.
 
Je had bij het aangaan van de hypotheeklening gekozen voor een vaste rentevoet, maar beseft nu pas de voordelen van een variabele rentevoet. Of omgekeerd, je hebt een variabele rentevoet maar wenst nu een bepaalde zekerheid in te bouwen met een vaste rentevoet.
 
Niet elke bank zal je willen volgen om de formule van je krediet te herzien. Voor de bank betekent het trouwens ook een heleboel administratief werk voor een krediet dat op een andere manier gestructureerd wordt. Voor de bank betekent dit een verlies dat gecompenseerd zal worden door een hogere rentevoet omwille van de interne herfinanciering. Zo kan je misschien gedwongen worden om uit te wijken naar een "externe" herfinanciering van jouw woonkrediet. 
 
 
 

10. Niet langer tevreden over de diensten van de bank: woonlening herzien!

Een herfinancieringslening kan ook op emotionele redenen gestoeld zijn. Je bent niet langer tevreden over de diensten van je huidige bank: de bankdirecteur werkt er niet meer en is over geplaatst naar een ander kantoor of nog erger, het kantoor bestaan niet meer. Je moet naar een andere stad of een verre verplaatsing doen en een afspraak maken met een onbekende persoon.
 
Je besluit om weg te gaan met al je producten. Je bent absoluut overtuigd dat je je hypothecaire lening moet herzien. Aarzel dan niet om ons te contacteren voor een gepersonaliseerde simulatie. Als onafhankelijk kredietbemiddelaar maken we altijd tijd voor onze klanten.
 

11. Hypotheeklening herzien omdat je maatwerk zoekt

De rentevoet is maar één onderdeel van een woonkrediet. Dat wordt eens te meer duidelijk wanneer je maatwerk zoekt. Dit maatwerk komt meestal ter sprake als je in de toekomst een belangrijke som verwacht binnen het kader van een erfenis, schenking, openvallen van een groepsverzekering of levensverzekering. Als er dan nog een hypothecaire lening loopt en je wilt je maandlast doen dalen, dan contaceer je ons best om te kijken wat we voor jou kunnen uitwerken.

Zo zou het maatwerk er in kunnen bestaan dat we je bestaande lening integraal overnemen in een nieuwe lening, maar dat we de bestaande lening opsplitsen in twee voorschotten: een klassiek systeem met vaste mensualiteiten en een vast termijn krediet (of ook wel bullet genoemd). Voor het vaste termijn krediet betaal je enkel intresten op het kapitaal, hetgeen lager is dan een klassieke terugbetaling. Het ontleende kapitaal van dit bulletkrediet betaal je dan terug met de verwachte som.
 
Dit soort van dossiers vraagt kennis en knowhow. Onze kredietspecialisten begeleiden je stap voor stap en werken graag een gepersonaliseerde berekening voor je uit. Contacteer ons voor een simulatie.
 
Er zijn nog andere voorbeelden die we concreet zien. Bijvoorbeeld mensen die een progressieve formule hadden gekozen omdat het toen voor hen voordelig was en hun maandbudget onder controle deed houden. Zij hebben nu carrière gemaakt en willen nu overstappen naar een klassiek krediet.
 
Of omgekeerd, mensen die voor een klassieke formule zijn gegaan van vaste mensualiteiten, maar die nu liever hun maandbudget onder controle willen houden. Zij kiezen nu pas voor een progressieve terugbetaling van hun woonkrediet om hun levensstandaard op peil te houden.
 

12. Woonkrediet herfinancieren - verandering van je persoonlijke situatie

Je lening herzien kan zich ook opdringen wanneer er jouw persoonlijke situatie gewijzigd is:

Vragen over herfinanciering van je hypothecair krediet?

Vraag vrijblijvend raad aan onze kredietspecialisten. Zij berekenen voor jou of het moment aangebroken is en hoeveel je kan lenen. Bovendien vergelijken ze de Belgische hypotheekmarkt voor herfinancieringsleningen. Neem contact met ons op of laat je terugbellen.
 
 

 

Sven Van Santvliet

Sven is verantwoordelijke van Credishop. Hij is gepassioneerd door kredieten en zal je verder helpen met je woonkrediet. Hij maakt graag tijd voor je vrij om een simulatie te maken voor je project. Verder verzorgt hij ook alle marketing van Credishop en schrijft hij alle artikels op de websites van Credishop, Hypotheek.be en Lenen.be. Alle blogartikels zijn gebaseerd op ware feiten.