Rentevoet

1/1/1
1,36%
5/5/5
1,39%
10/5/5
1,38%
15/5/5
1,48%
20 jaar
1,35%

Is de herfinanciering van een hypothecaire lening nog interessant in 2022?

Wanneer doe je er goed aan om je woonlening te herzien? Op deze vraag bestaat geen eenduidig antwoord. Alles hangt af van jouw persoonlijke situatie. Je kan immers om verschillende redenen een herziening van je hypothecair krediet overwegen  en een herfinancieringslening afsluiten.
 

Verplicht schattingsverslag vanaf januari 2022. Laat je er niet door tegenhouden.

We schreven er al eerder over. Een verplicht schattingsverslag zorgt voor nervositeit bij ... vooral de banken. Bij Hypotheek.be maken we ons niet ongerust. Integendeel. Er zijn veel goede redenen om je woning te laten schatten. Je weet tenminste waar je aan toe bent. Bovendien valt de kostprijs van een schatting heus wel mee. Zeker als je er duizenden euro's mee kunt besparen door je hypothecaire lening te laten herfinancieren. Wist je trouwens dat je via Hypotheek.be je schattingskosten kunt laten terugbetalen.
 

Gaat de Nationale Bank van België vragen om de tarieven voor een hypothecair krediet zachtjes te doen stijgen

De hamvraag van 2022, natuurlijk. Gaat de NBB aan de banken vragen om de tarieven te doen stijgen... Door de Corona-crisis zie je in tal van regio's de vraagprijs voor woningen stijgen. Enerzijds door de lage rentestand voor kredieten, anderzijds door de interesse in een bepaald soort van woning. Vraag en aanbod liggen soms uit elkaar. Dit kan leiden tot een vastgoedbubbel in de vastgoedmarkt
 
Betekent dit nu dat je nog alle tijd heb om je hypothecaire lening te herzien? Neen, echt niet. Je doet er goed aan om zo snel mogelijk nog een afspraak te maken met één van onze kredietspecialisten om je hypothecaire lening te laten herzien. Hier zijn nog enkele bijkomende redenen om je hypothecaire lening te laten herzien.
 

1. Hypotheeklening herzien of herfinancieren aan een lagere rentevoet

Als de rentevoeten dalen, stellen veel Belgen zich de vraag of het interessant is om hun hypothecair krediet te herfinancieren. Maar het is niet omdat rentevoeten dalen dat je verplicht bent om je woonlening te herzien. Je moet berekenen of je er een voordeel mee doet.
 
Dit vraagt kennis, want bij een herziening of herfinanciering van je bestaand woonkrediet komen kosten bij zoals een wederbeleggingsvergoeding, een handlichting, een nieuwe hypothecaire inschrijving, dossier- en schattingskosten. Je hoeft dit uiteraard allemaal niet zelf te berekenen en je kan je professioneel laten begeleiden. Onze kredietspecialisten doen dit met plezier voor je.
 
Bovendien werken ze samen met verschillende banken en kredietgevers zodat ze op zoek gaan naar de beste voorwaarden voor jouw herfinanciering. Neem daarom vrijblijvend contact voor een simulatie van een herfinancieringslening. Er is vast een Hypotheek-kantoor in jouw regio.
 
Trouwens, wist je dat de rentevoet van een lening maar één aspect is. Er zijn nog tal van bijkomende voorwaarden die het interessant kunnen maken om een herziening te overwegen. Als je bijvoorbeeld een hypotheeklening hebt binnen een klassieke formule van vaste mensualiteiten en je verwacht binnen afzienbare tijd een som geld (een erfenis of een groepsverzekering), dan kan het interessant worden om een simulatie te maken met een krediet op vaste termijn.
 

2. Herfinanciering hypothecaire lening om een lagere maandlast te bekomen

Je kan jouw hypothecair krediet ook laten herzien of herfinancieren omdat de totale maandlast te zwaar begint te wegen. Ook dan kan een onafhankelijk kredietbemiddelaar of kredietmakelaar zoals Credishop maatwerk bieden en een oplossing bieden die je elders niet zult vinden.
 
Dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer je meerdere leningen of kredieten lopen hebt, zoals kredietkaarten, een autolening of een persoonlijke lening. Het totaalbedrag dat je elke maand moet afbetalen wordt stilaan onhoudbaar. Je hebt echt behoefte aan een herziening van al jouw kredieten en leningen. Op zo’n moment kan het samenvoegen of herschikken van kredieten een oplossing zijn om een lagere maandlast te bekomen.
 
Maar ook wanneer je tijdelijk minder inkomen geniet (ziekte, hospitalisatie, ontslag,...) en je onverwachte kosten hebt, kan het een mogelijkheid zijn om je bestaande kredieten te hergroeperen in één nieuwe woonlening. wanneer je dit dan combineert met een langere looptijd, dan boet je niet in aan levenskwaliteit en behoud je een financieel evenwicht.
 
Als je dan met jouw nieuwe herfinancieringslening kiest voor een langere looptijd, dan daalt de maandlast. Je spreidt als het ware de terugbetaling van het kapitaal. Mogelijk betaal je zo op lange termijn meer intresten terug, maar het is voor jou nu vooral zaak om een lagere maandlast te bekomen …
 
 

3. Herfinancieringslening: niet langer tevreden met de gekozen formule

Bij het aangaan van jouw huidige woonkrediet heb je voor een bepaalde formule gekozen. Die keuze was misschien de ideale formule op dat ogenblik. Mogelijk is jouw leven nu zodanig veranderd dat die formule niet meer voldoet aan jouw verwachtingen.
 
Je had bij het aangaan van de hypotheeklening gekozen voor een vaste rentevoet, maar beseft nu pas de voordelen van een variabele rentevoet. Of omgekeerd, je hebt een variabele rentevoet maar wenst nu een bepaalde zekerheid in te bouwen met een vaste rentevoet.
 
Niet elke bank zal je willen volgen om de formule van je krediet te herzien. Voor de bank betekent het trouwens ook een heleboel administratief werk voor een krediet dat op een andere manier gestructureerd wordt. Voor de bank betekent dit een verlies dat gecompenseerd zal worden door een hogere rentevoet omwille van de interne herfinanciering. Zo kan je misschien gedwongen worden om uit te wijken naar een "externe" herfinanciering van jouw woonkrediet. 
 
hypotheek_wanneer_herfinanciering_hypothecaire_lening_interessant
 

4. Hypotheeklening herzien: looptijd van je woonkrediet veranderen

Hetzelfde kan gezegd worden over de oorspronkelijk gekozen looptijd. Mogelijk koos je toen voor een looptijd van 30 jaar, maar verdien je nu meer en wil je de looptijd inkorten. Dit biedt het voordeel dat je minder intresten zult terugbetalen.
 
Maar ook het tegenovergestelde kan van toepassing zijn. In de praktijk ontmoeten onze kredietspecialisten dikwijls mensen die, op aanraden van hun bank, een korte looptijd hebben. Dit betekent sowieso dat je een hogere maandlast hebt. Mogelijk kan het zijn dat je dan door een financiële tegenslag of door een (tijdelijk) verlies aan inkomen, de huidige maandlast niet meer aan kan of te zwaar wordt. Dan is het misschien de aangewezen moment om een herfinancieringslening te overwegen en de looptijd te verlengen.
 

5. Niet langer tevreden over de diensten van de bank: woonlening herzien!

Een herfinancieringslening kan ook op emotionele redenen gestoeld zijn. Je bent niet langer tevreden over de diensten van je huidige bank: de bankdirecteur werkt er niet meer en is over geplaatst naar een ander kantoor of nog erger, het kantoor bestaan niet meer. Je moet naar een andere stad of een verre verplaatsing doen en een afspraak maken met een onbekende persoon.
 
Je besluit om weg te gaan met al je producten. Je bent absoluut overtuigd dat je je hypothecaire lening moet herzien. Aarzel dan niet om ons te contacteren voor een gepersonaliseerde simulatie. Als onafhankelijk kredietbemiddelaar maken we altijd tijd voor onze klanten.
 
 

6. Hypothecaire lening herzien: je gaat werken aan de woning uitvoeren

Je beslist om werken te gaan uitvoeren aan je woning. dat kost al snel een handvol geld. Als je deze werken niet kunt financieren door middel van een wederopname van het reeds terugbetaald kapitaal, dan moet je op zoek gaan naar een extra (renovatie)lening. Velen vergeten dan dat dit ook betekent dat er een bijkomende maandlast moet betaald worden. Je ziet zo je financiële buffer krimpen en voor je het beseft sta je voor blok.
 
Je doet er in dat geval goed aan om op zoek te gaan naar een herfinanciering van jouw hypothecair krediet. Je kan dan het budget van de werken bijlenen in jouw nieuwe lening. Zo sla je twee vliegen in één klap en betaal je toch maar één maandtermijn. Laat zeker de waarde van je woning schatten.
 

7. Woonkrediet herfinancieren - verandering van je persoonlijke situatie

Je lening herzien kan zich ook opdringen wanneer er jouw persoonlijke situatie gewijzigd is:
 

Vragen over herfinanciering van je hypothecair krediet?

Vraag vrijblijvend raad aan onze kredietspecialisten. Zij berekenen voor jou of het moment aangebroken is en hoeveel je kan lenen. Bovendien vergelijken ze de Belgische hypotheekmarkt voor herfinancieringsleningen. Neem contact met ons op of laat je terugbellen.