Je partner uitkopen bij een scheiding: hoe bepaal je de uitkoopsom?

Je gaat scheiden. Jij wil de woning houden en je partner uitkopen. Maar hoeveel moet die uitkoopsom bedragen? Daarvoor dien je rekening te houden met drie parameters. In dit artikel zetten we alles voor jou op een rijtje en geven we je ook een concreet voorbeeld.

 

Hoeveel is de woning waard?

Ga je scheiden en wens je jouw partner uit te kopen, dan moet je beginnen bij het begin: wat is de waarde van het huis? Er zijn verschillende manieren om die te bepalen:

• Online tools geven je een indicatie.
• Immobiliënmakelaars geven je eerder een theoretische verkoopwaarde.
• Onafhankelijke schatters zijn neutraal.

Je doet er dus best aan om een onafhankelijke schatter aan te stellen. Zo heb je het minst discussie met je partner en krijg je nadien een onafhankelijk verslag dat als basis dient om de uitkoopsom te bepalen.

 

Wat is het resterende saldo van de hypotheek?

Waarschijnlijk hebben jullie voor de aankoop van jullie woning een hypotheek afgesloten. Hierbij zijn twee vragen belangrijk:

• Wat was het ontleend bedrag?
• Hoeveel moet er nu nog terugbetaald worden?

Dit resterende saldo van de hypotheek is een tweede parameter waarmee je rekening moet houden als je gaat scheiden en je jouw ex-partner wil uitkopen.

 

Was er een eigen inbreng van jou of jouw ex-partner?

Als laatste criterium moet je de eigen inbreng kennen van jezelf of je partner. Een eigen inbreng bij de aankoop van het huis kan in normale omstandigheden altijd gerecupereerd worden bij een scheiding. Hoe meer bewijsmateriaal je hiervoor hebt, hoe gemakkelijker het wordt als er discussie ontstaat. Hopelijk komt het zover niet.

 

Hoe bereken je nu de uitkoopsom? Een concreet voorbeeld

Jullie kochten enkele jaren geleden een huis voor een bedrag van € 120.000. Je partner en jezelf gingen hiervoor een hypotheek aan bij de bank en leenden € 100.000. Momenteel moet er daarvan nog € 60.000 terugbetaald worden. Jullie hebben enkele werken uitgevoerd in het huis en hebben de woning altijd goed onderhouden. Een onafhankelijke schatter waardeert de woning op € 150.000. Ten tijde van de aankoop had jij € 20.000 eigen middelen en je partner € 10.000. Hoe bepaal je de som om jouw partner uit te kopen? We geven je nu al mee dat het saldo van de hypotheek meestal overgenomen wordt door diegene die de partner wilt uitkopen. Het voorbeeld maakt dit duidelijk.

Concreet voorbeeld van de berekening van de uitkoopsom

Huidige waarde woning = € 150.000
Saldo van de lopende hypotheek = € 60.000
Jouw eigen inbreng = € 20.000
Eigen inbreng van jouw ex-partner = € 10.000
 
€ 150.000 (waarde woning)
- € 60.000 (saldo hypotheek)
= € 90.000 (te verdelen saldo)
 
Als jullie beslissen om het pand te verkopen en de hypotheek volledig terugbetalen, blijft er dus nog € 90.000 over. Als je dit in twee gelijke helften verdeelt, dan zou elk van jullie bij de scheiding € 45.000 krijgen.

Het verschil tussen jouw eigen inbreng en die van jouw ex-partner is € 10.000 (in jouw voordeel). Dit zou erop neerkomen dat jij bij een normale verkoop en vereffening recht zou kunnen hebben op € 50.000 (€ 45.000 + € 5.000) en jouw partner op € 40.000 (€ 45.000 - € 5.000).

De uitkoopsom zou dus € 40.000 bedragen.

 

Hoe kunnen wij jou helpen?

Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in hypothecaire leningen. Zij kunnen voor je uitrekenen hoeveel je kan lenen en vergelijken meerdere banken voor je. Op zoek naar de beste voorwaarden. Maak gerust een afspraak en kom eens langs in een regionaal Hypotheek-kantoor voor een babbel.Casper chatbot