Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Kom ik als alleenstaande in aanmerking voor een woonkrediet?

Geschreven door: Sven Van Santvliet

Op zich maakt jouw burgerlijke staat, alleenstaand of koppel, weinig uit bij de aanvraag van een woonkrediet. Er zijn andere elementen die van groter belang zijn om te bepalen hoeveel je kan lenen.

 

Hoeveel van je inkomen gaat naar de betaling van je hypothecair krediet?

De meeste banken hanteren de alom gekende regel dat de maandelijkse terugbetaling van jouw woonlening maximaal een derde van jouw maandloon mag bedragen. Dat is een voorzichtige richtlijn die elke kredietinstelling zelf verder inkleurt. De kredietgever wil je hiermee beschermen en ervoor zorgen dat het aandeel van de terugbetaling van jouw woonlening niet te zwaar doorweegt in jouw maandelijks budget.

Maar elke kredietinstelling heeft ook haar eigen acceptatiecriteria. Sommige kredietgevers gaan met deze regel iets soepeler om. Afhankelijk van het bedrag van je maandaflossingen stelt dat mogelijk een groter probleem voor alleenstaanden dan voor koppels. Maar dat is uiteraard afhankelijk van de kostprijs van jouw woning en jouw inkomen. Ben je alleenstaand en sta je op het punt om je eigen woning of appartement te kopen, informeer je dan bij onze specialisten in een Hypotheek-kantoor. Wij maken graag een simulatie voor jouw hypothecaire lening zodat je met een gerust hart kunt kopen.

Hypotheeklenig: hoeveel houd je maandelijks nog over?

Een tweede element waar de bank naar zal kijken, is het bedrag dat je maandelijks overhoudt om van te leven. Naast een hypothecair krediet zijn er immers nog andere kosten die moeten betaald worden, zoals nutsvoorzieningen, voeding, kledij, medische kosten,… En als eigenaar komt er een nieuwe kost bij, nl. de onroerende voorheffing. De bank zal erop toezien dat je jezelf niet met een te zware schuldenlast opzadelt.

 

Heb je nog andere leningen lopen?

De kredietinstelling die jouw hypothecaire lening of woonkrediet toestaat, zal altijd bekijken of je dit financieel aankunt. Hiermee start het. Als bij jouw aanvraag blijkt dat je al één of meerdere leningen lopen hebt, zoals een autolening of een persoonlijke lening, dan zou de kredietgever kunnen overwegen om niet in te gaan op jouw kredietaanvraag. Zelfs wanneer je die andere leningen correct afbetaalt. De kredietverlener wil namelijk vooral vermijden dat je in financiële problemen komt.

Hypothecaire lening: hoe stabiel is jouw inkomen?

Een vierde element in de beoordeling van jouw kredietvraag is jouw inkomen. Werk je met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of ben je aan de slag als uitzendkracht? Heb je al enige anciënniteit of werk je nog maar pas bij jouw werkgever? Je merkt al meteen dat er verschillen zijn naargelang jouw stabiliteit. Hoe stabieler jouw werksituatie is, des te meer kans je maakt op een woonlening.In functie van jouw professionele situatie zal een kredietgever rekening houden met bepaalde inkomsten.

Woonkrediet: heb je eigen spaargeld?

Als je eigen spaargeld hebt om mee te investeren in de aankoop van jouw woning, dan ga je de bank gemakkelijker kunnen overtuigen om jouw aanvraag voor een woonlening goed te keuren. Je bewijst immers dat je kunt sparen en dat je niet van maand tot maand leeft.

Heb je geen eigen spaargeld, dan hoef je nog niet te panikeren. Er zijn nog steeds mogelijkheden om alles te lenen voor je woning.

 

Hypothecair krediet: toch alles lenen voor je huis?

Toch blijft het als alleenstaande mogelijk om het volledige aankoopbedrag van je huis te lenen. Natuurlijk wordt het minder evident, maar het is zeker niet uitgesloten. Als de bovenstaande elementen in jouw voordeel uitdraaien, loont het zeker de moeite om een afspraak te maken met één van onze specialisten in een regionaal hypotheek-kantoor om naar de haalbaarheid van jouw project te kijken.

Lees ook

Hoeveel kan ik lenen als alleenstaande?

Sven Van Santvliet

Sven is verantwoordelijke van Credishop. Hij is gepassioneerd door kredieten en zal je verder helpen met je woonkrediet. Hij maakt graag tijd voor je vrij om een simulatie te maken voor je project. Verder verzorgt hij ook alle marketing van Credishop en schrijft hij alle artikels op de websites van Credishop, Hypotheek.be en Lenen.be. Alle blogartikels zijn gebaseerd op ware feiten.