Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Welke inkomsten tellen mee bij jouw hypotheeklening?

Geschreven door: Sven Van Santvliet

Als je op zoek bent naar een hypothecaire lening, dan zal de kredietgever je leencapaciteit berekenen. Hji kijkt hier naar verschillende elementen, waaronder naar jouw inkomsten. Maar met welke inkomsten wordt hierbij rekening gehouden? 
 
Je hebt heel wat vormen van inkomsten. Sommige worden door kredietgevers probleemloos aanvaard, andere gedeeltelijk, nog andere worden uitgesloten. 
 

Vanzelfsprekendheden

Een aantal vormen van inkomsten worden bijna vanzelfsprekend door de kredietgever aanvaard. Denk aan het loon dat je verdient als werknemer of interimkracht, je pensioen en de vergoeding voor bruggepensioneerden (Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag). Dit is vanzelfsprekend omdat het om vrij zekere inkomsten gaat. 
 
De kredietgever zal vooral nagaan hoe stabiel die inkomsten voor jou zijn. Hoe lang heb je die inkomsten al en hoe groot is de kans dat ze nog lange tijd zullen aanhouden? 
 
Zo zal het loon uit een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur de kredietgever meer zekerheid bieden dan het loon uit een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of uit interimarbeid.
 

Bijzondere inkomsten

Er zijn natuurlijk nog heel wat andere mogelijke inkomsten. Deze inkomsten krijg je naar aanleiding van een “bijzondere gebeurtenis”. Denken we hierbij bijvoorbeeld aan:
 
- 13e maand
- vakantiegeld
- kinderbijslag
- alimentatievergoeding
- maaltijdcheques
- …
 
Een aantal banken aanvaarden dit soort van inkomsten en tellen ze gewoon mee, bovenop je loon. Andere banken weigeren deze, terwijl nog andere met forfaitaire bedragen werken. Zo zullen ze bijvoorbeeld standaard € 90 aan maaltijdcheques opnemen, terwijl jij in werkelijkheid € 120 krijgt …
 
Waarom worden deze inkomsten door banken als bijzonder beschouwd?
 
- Omdat je ze wel krijgt, maar in bepaalde mate onzeker zijn. Zo is de kinderbijslag voor een peuter niet dezelfde als voor een meerderjarige student. Of denk aan alimentatiegeld: wat gebeurt er als je ex-partner plots geen alimentatievergoeding meer wil betalen? Elke bank hanteert op dit vlak haar eigen regels.
 
- Omdat sommige bankiers met inkomsten op jaarbasis rekenen, en dus jouw 13e maand en vakantiegeld zullen meetellen, terwijl andere banken dit niet doen. Die laatsten vinden dat dergelijke inkomsten niet mogen meespelen om een hypotheek terug te betalen.
 

Uitgesloten inkomsten

Met bepaalde inkomsten wordt nooit rekening gehouden. De meest logische voorbeelden zijn zwart geld of geld uit illegale praktijken. Maar daarnaast wordt ook geld dat je krijgt van inwonende ouders of kinderen (het loon uit een vakantiejob) door de meeste bankiers uitgesloten, omdat dit onzeker is. Het is geen vast inkomen dat je krijgt van een derde partij. Meestal gaat het hier om een extraatje in de vorm van een financiële bijdrage. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de inkomsten als de inwonende ouder of kind er niet meer is?
 

Gewogen inkomsten

Bepaalde types van inkomsten worden wel aanvaard, maar niet altijd voor 100%. Ze worden gewogen aan een bepaald percentage. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn huurgelden. Sommige banken aanvaarden huuropbrengsten voor 80%, omdat ze rekening houden met eventuele wanbetalingen, onvoorziene kosten (onderhoud) of belastingen (onroerende voorheffing).
 

Laat ons je helpen

Wil je weten hoe jouw inkomsten door een kredietgever beoordeeld zullen worden en hoeveel je kan lenen? En wat dit betekent voor jouw hypothecair krediet? Kom dan zeker langs bij een Hypotheek-kantoor in je buurt. Maak vooraf zeker een afspraak.

Sven Van Santvliet

Sven is verantwoordelijke van Credishop. Hij is gepassioneerd door kredieten en zal je verder helpen met je woonkrediet. Hij maakt graag tijd voor je vrij om een simulatie te maken voor je project. Verder verzorgt hij ook alle marketing van Credishop en schrijft hij alle artikels op de websites van Credishop, Hypotheek.be en Lenen.be. Alle blogartikels zijn gebaseerd op ware feiten.