Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Woonkrediet: vaste of een variabele rentevoet?

Geschreven door: Sven Van Santvliet

Een woonkrediet aangaan doe je niet elke maand. Het is een belangrijke financiële beslissing, waar je best goed over nadenkt. Eenvoudig is dat zeker niet. Al helemaal niet omdat er veel technische termen gebruikt worden. Banken slaan je bijvoorbeeld om de oren met ‘vaste en variabele rentevoeten’. Maar wat houdt dit in? Welke keuze maak je vandaag best? En waar moet je zeker op letten? De keuze beïnvloedt soms hoeveel je kan lenen.
 

Vaste rentevoet

Dit is vrij eenvoudig: je rentevoet blijft gedurende de volledige looptijd van je lening dezelfde. Je weet dus vooraf perfect hoeveel je elke maand zult betalen. Je hoeft dus geen schrik te hebben dat je rentevoet op een bepaal moment verhoogd wordt, maar ook een verlaging is niet mogelijk. Een vaste rentevoet geeft je vooral zekerheid.
 

Variabele rentevoet

In dit geval kan de rentevoet van je lening op bepaalde tijdstippen wijzigen. Kredietformules met een variabele rentevoet lijken vaak voordeliger dan deze met een vaste rentevoet. Maar je moet natuurlijk wel rekening houden met het feit dat de rentevoet in de toekomst verhoogd kan worden …
 

Verschillende formules

Er zijn heel wat verschillende hypothecaire kredietformules met variabele rentevoeten mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een jaarlijks herzienbare rentevoet, vijfjaarlijks herzienbaar, tienjaarlijks herzienbaar … Soms krijg je dan van die gekke situaties waarbij een bank een variabele rentevoet voor een overbruggingskrediet gebruikt, maar dat de looptijd van het overbruggingskrediet de variabiliteit niet overstijgt. De variabele rentevoet wordt zo eigenlijk een vaste rentevoet voor je overbruggingskrediet.
 

Wat betekenen de cijfertjes?

Doorgaans wordt een kredietformule met variabele rentevoeten uitgedrukt in cijfers: 5/5/5, 10/5/5, 1/1/1 … Maar wat bekent dit precies?
 
  • 5/5/5: dit houdt in dat jouw rentevoet voor het eerst herzien zal worden na vijf jaar (het eerste cijfer). Een tweede en derde herziening volgen na nog eens 5 jaar (het tweede en derde cijfer). 
  • 1/1/1: hierbij wordt je rentevoet telkens na één jaar herbekeken.
  • 10/5/5: de eerste renteherziening is voorzien na tien jaar, daarna telkens om de vijf jaar.
 

Waarop moet je letten bij een variabele rentevoet?

Het feit dat je rentevoet herzien wordt, kan zowel positief als negatief werken. Verhoogt je rentevoet, dan wordt je lening plots duurder en zal je een hogere maandlast moeten betalen. Gaat de rentevoet bij een herziening naar beneden, dan verlaagt ook je maandlast en wordt je lening goedkoper.
 
Kan je kredietgever zomaar je rentevoet verhogen of verlagen, zonder beperking? Neen, de wetgever voorziet in een aantal beschermingsmaatregelen.
 

Vraag naar de CAP

De kredietgever geeft in de kredietformule meestal een CAP aan. Dat is de maximale verhoging of verlaging van de rentevoet. Die CAP wordt meestal uitgedrukt in een cijfer tussen haakjes achteraan de formule.
 
Heb je bijvoorbeeld gekozen voor een kredietformule 12/5/5 (3)? Dan betekent dit dat je rentevoet voor het eerst herzien wordt na twaalf jaar, en vervolgens elke vijf jaar. Het cijfer tussen haakjes (3) zegt dat je rentevoet maximaal met 3% kan verhogen of verlagen. Bedroeg je rentevoet bij het begin van je lening 3,25%? Dan mag die tijdens je lening maximaal oplopen tot 6,25%, of verlaagd worden tot 0,25%.
 

Je rentevoet mag nooit meer dan verdubbelen

Bedraagt je rentevoet vandaag bijvoorbeeld 2,5%, dan mag je rentevoet nooit hoger komen te liggen dan 5%.
 

Bij sommige formules: maximaal +2%

De minimale duurtijd voor een variabele rente is één jaar. Een duurtijd korter dan één jaar is in België niet toegestaan. Heb je gekozen voor de formule van een variabele rentevoet, met herzieningen na één of twee jaar?  Dan mag je rentevoet
 
  • bij de eerste herziening maximaal met 1% verhoogd worden;
  • in het derde jaar maximaal met 2% verhoogd worden (ten opzichte van de oorspronkelijke rentevoet).
We geven een voorbeeld. Stel, je hebt een variabele rentevoet van 2,50% in een 1/1/1-krediet (jaarlijks herzienbare formule). Dan kan de rentevoet vanaf het tweede jaar dus maximaal 3,50% bedragen en vanaf het derde jaar 4,50%.
 

Lastenkohier – referte-index

Wat niet veel mensen weten, is dat je als consument ook beschermd bent door de referte-index. Die index wordt maandelijks gepubliceerd op de website van de FSMA. Je kan de referte-index altijd terugvinden in jouw contract.
 
Bij een herziening van de rentevoet van je lening zal de kredietverstrekker altijd de volgende formule toepassen: nieuwe rentevoet = basisrentevoet + (nieuwe index - aanvangsindex). Het resultaat van die berekening wordt je nieuwe rentevoet.
 

Laat je helpen door een kredietspecialist

Om de juiste keuze te kunnen maken tussen een vaste en een variabele rentevoet voor je woonkrediet, laat je je best helpen door een kredietspecialist. Credishop is een onafhankelijk kredietbemiddelaar die voor jou de best mogelijke formule zoekt. Laat door ons berekenen welke formule voor jou het voordeligst is. Je vindt hier een Hypotheek-kantoor in je buurt. Maak snel een afspraak!

Sven Van Santvliet

Sven is verantwoordelijke van Credishop. Hij is gepassioneerd door kredieten en zal je verder helpen met je woonkrediet. Hij maakt graag tijd voor je vrij om een simulatie te maken voor je project. Verder verzorgt hij ook alle marketing van Credishop en schrijft hij alle artikels op de websites van Credishop, Hypotheek.be en Lenen.be. Alle blogartikels zijn gebaseerd op ware feiten.