Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Brutorendement opbrengsteigendom berekenen

Het brutorendement op je opbrengsteigendom berekenen is eenvoudig:

Je deelt het huurbedrag per jaar door de aankoopprijs en vermenigvuldigt dit met 100.

Voorbeeld:

  • Je koop een appartement aan voor 300.000 euro.
  • De huurder betaalt maandelijks 800 euro huur.
  • Je brutorendement bedraagt dan (9.600/300.000) x 100 =  3,2%


Nettorendement opbrengsteigendom berekenen

Het nettorendement op je opbrengsteigendom berekenen is wat complexer, omdat daarbij rekening gehouden wordt met allerlei kosten, zowel eenmalige als regelematige of recurrente kosten. Denk aan de kosten voor registratierechten, de intresten van de hypothecaire lening, onroerende voorheffing, gemeente- en provinciebelastingen, kosten voor herstellingen en onderhoud …

Het nettohuurrendement bereken je 

Voorbeeld: 

  • Je koop een appartement aan voor 240.000 EUR
  • De huurder betaalt maandelijks 800 EUR huur
  • De meerwaarde van het pand bedraagt 2% per jaar (240.000 EUR aan 2%= 244.800 EUR)
  • De recurrente kosten bedragen 3.500 EUR per jaar
  • Je houdt rekening met een indexatie van de huur aan 1% op jaarbasis (na één jaar bedraagt de huur dan 808 EUR)
  • Je houdt rekening dat er jaarlijks één maand huur niet betaald wordt (808 EUR x 12 = 9.696 EUR – 808 EUR = 8.888 EUR)


Je nettohuurrendement bedraagt dan na één jaar

8.888 – 3.500 / 244.800 EUR x 100 = 2,2%

Tip voor de aankoop van een opbrengsteigendom

Je begrijpt dat het rendement sterk beïnvloed wordt door de aankoopprijs en door de kosten. Bereid je dan ook goed voor als je een opbrengsteigendom wil kopen. Lees hier waarop je moet letten als je een opbrengsteigendom wil kopen

Lenen voor een opbrengsteigendom

Lenen voor een opbrengsteigendom is niet hetzelfde als lenen voor je gezinswoning. De bank vraagt een hogere eigen inbreng, je rentevoet zal iets hoger liggen … Daartegenover staat dat je huurinkomsten krijgt, maar soms zal je ook wel eens een periode hebben zonder huurder. En vergeet natuurlijk ook de kosten niet die je als eigenaar hebt, bv. voor herstellingen of verbouwingen.

Hypotheeklening voor je opbrengsteigendom

Als je een hypotheeklening wenst voor een opbrengsteigendom, laat je dan zeker helpen door een specialist op dit vlak. Ga naar een onafhankelijk bemiddelaar in hypothecaire kredieten. Die werkt met verschillende kredietverstrekkers samen en gaat voor jou op zoek naar de best mogelijke oplossing. Hij stelt voor jou ook een financieel plan en een simulatie van je lening op, zodat je perfect kunt becijferen of alles binnen je budget past. Maak meteen een afspraak.