Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Het attest van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP): wat, hoe en waarom?

Geschreven door: Sven Van Santvliet

De Centrale voor kredieten aan Particulieren (CKP), een orgaan in de schoot van de Nationale Bank van België, houdt een bestand bij met alle kredieten in omloop. Heb jij één of meerdere kredieten afgesloten? Dan zitten ook die gegevens in dat bestand. Je kan een attest met jouw gegevens opvragen. Welke informatie vind je daarop terug? En waarvoor dient het? Wij zetten het voor jou op een rijtje.

 

Het attest van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren: welke gegevens staan erop?

Je kan het attest beschouwen als je financiële identiteitskaart voor het geval je gaat lenen. Welke informatie wordt erop vermeld?

  • de persoonsgegevens van de kredietnemer(s): naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, adres en rijksregisternummer.
  • de info over de kredietovereenkomst(en): de kredietvorm, het nummer van het contract en specifieke info over het krediet (zoals het totale terug te betalen bedrag, het bedrag van de eerste betalingstermijn, het aantal betalingstermijnen, de initiële periodiciteit van de betalingstermijnen, de datum van de eerste en van de laatste betalingstermijn …). De specifieke info verschilt naargelang het type krediet.
  • de status van de betalingen: op schema of eventuele betalingsachterstanden

 

Waarvoor dient dit attest?

Wil je een lening afsluiten, dan moet de kredietgever het bestand van de Nationale Bank van België consulteren nadat jouw kredietaanvraag binnengekomen is. De bedoeling is dat de kredietgever onder andere op basis van dit attest beoordeelt of je in staat bent om de lening terug te betalen. Denkt hij dat je dit niet zal kunnen, dan mag hij je geen lening toekennen.

 

Het attest van de CKP zelf raadplegen

Je kan zelf de gegevens bekijken die de Nationale Bank van België over jou bijhoudt. Klik hier om jouw attest te raadplegen.

 

Waarom is dit nuttig?

Je krijgt een duidelijk overzicht van alle kredieten en leningen die je hebt lopen. Misschien ben je immers bepaalde kredietopeningen (zoals de aankoop van een plasmascherm, vaatwasser, wasmachine) uit het oog verloren.

 

Heb je vragen? 

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Of laat je terugbellen. We helpen je graag verder als je wilt lenen voor je huis.

Sven Van Santvliet

Sven is verantwoordelijke van Credishop. Hij is gepassioneerd door kredieten en zal je verder helpen met je woonkrediet. Hij maakt graag tijd voor je vrij om een simulatie te maken voor je project. Verder verzorgt hij ook alle marketing van Credishop en schrijft hij alle artikels op de websites van Credishop, Hypotheek.be en Lenen.be. Alle blogartikels zijn gebaseerd op ware feiten.