Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Huurkoop woning, oplossing voor het dilemma “kopen of huren”

Volgende vraag is misschien ook al wel eens door je hoofd gevlogen. Wat moet je doen, kopen of huren? Je leest zo veel verschillende meningen. Wat moet je nu doen? En bestaat er een alternatief? De oplossing vind je onderaan dit artikel. Eerst gaan we de belangrijkste voor- en nadelen van kopen en huren nog eens op een rijtje zetten.

Kopen of huren, waar doe je goed aan?

Voordelen om te kopen

1. Je woning geldt als extra pensioen

De meeste Belgen zien hun eigendom nog altijd als een appeltje voor de dorst. Als ze ouder zijn, kunnen ze hun woning verkopen en beschikken ze zo over voldoende geld om aan hun levensstandaard te voldoen.

2. Je betaalt voor je zelf

Dit is misschien wel de voornaamste reden waarom mensen willen kopen. Je betaalt voor jezelf. Je betaalt niet de eigendom van een ander terug.

Nadelen om te kopen

1. Eigen inbreng van 20% voor first time buyers

Als je eigenaar wilt worden, moet je beschikken over voldoende spaargeld. Sinds de Nationale Bank van België haar richtlijnen heeft uitgevaardigd in 2020 moet je al snel 20% eigen inbreng hebben. Niet voor iedereen weggelegd.

2. Alle kosten zijn voor jezelf

Alle kosten voor een renovatie (energetische verbeteringen), herstelling, onroerende voorheffing, onderhoud,… moet je nu wel zelf betalen.

Voordelen om te huren

1. Je bent vrijer en kan verhuizen wanneer je wilt

Een huurcontract kan je op korte termijn (1 jaar) aangaan of op middellange termijn (3-6-9 jaar). Sowieso bied de huurwetgeving je tal van mogelijkheden om je huurcontract vervroegd te beëindigen. Hierdoor ben je dus flexibeler als je bijvoorbeeld een mooie job aanbieding hebt gekregen in een andere stad.

2. Je moet geen vaste kosten dragen

In tegenstelling tot een eigenaar moet je als huurder de vaste kosten zoals onroerende voorheffing of grote herstellingswerken niet zelf dragen. Deze komen ten laste van de eigenaar.

Nadelen om te huren

1. Indexatie van de huur

Je huur ligt vast, maar kan (en zal) jaarlijks geïndexeerd worden. Dit betekent dat je na enkele jaren meer betaalt voor hetzelfde. Geen prettig vooruitzicht.

2. Geen eigendom verwerven

De logica zelve. Je huurt en wordt dus geen eigenaar. Of bestaat er een alternatief waarbij je huurt en toch eigenaar wordt?

Huurkoop woning, beste alternatief?

Bij een huurkoop woning kom je met de verhuurder overeen om de woning tegen een bepaalde prijs te kopen binnen een vastgelegde termijn. Of je bedingt het recht om de woning te kopen, zonder verdere verplichting.
Bij een huurkoop woning ga je dus eerst de woning huren en betaal je maandelijks een som, de huur. Deze huur komt rechtstreeks in mindering van de afgesproken verkoopprijs.
Voor het opstellen van dergelijke overeenkomst laat je je best begeleiden door een specialist zoals een advocaat of een notaris. Buiten de aankoopprijs en de maandelijkse som moeten er nog enkele zaken opgenomen worden zoals een aflossingstabel, het eigendomsvoorbehoud, …

Wat zijn de voordelen van een huurkoop woning

Er zin toch wel wat voordelen aan een huurkoop woning.

Via huurkoop woning op termijn eigenaar worden

Nu ben je huurder maar op termijn word je eigenaar. Dat is zeker, want het ligt vast in een overeenkomst. Bovendien ben je zeker dat jij als eerste de woning kan kopen en hoef je dus niet te vrezen dat een ander met jouw droomwoning gaat lopen.

Bij huurkoop woning komt de maandelijkse som in mindering van de aankoopprijs

De huur die je moet betalen wordt direct afgetrokken van de aankoopprijs. Je betaalt als het ware je woning al meteen af. Geen weggegooid geld dus.

Nog geen hypothecaire lening nodig voor huurkoop woning

Je hoeft al niet meteen een hypothecaire lening te hebben. Dit is goed nieuws als je nog niet voldoende eigen middelen zou hebben om te investeren in de aankoop. Hierdoor kan je verder sparen voor een eigen inbreng.

Eigen inbreng wordt minder voor huurkoop woning

Sinds 2020 heeft de Nationale Bank van België iedere first time buyer verplicht om een eigen inbreng te hebben van 20%. Hier zijn nog enkele uitzonderingen mogelijk, maar het wordt minder evident. Doordat jij nu een huurkoop woning hebt, ga je al meteen afbetalen. De aankoopprijs blijft evenwel dezelfde. Hierdoor ga je dus al onrechtstreeks je eigen inbreng creëren en heb je dus minder eigen inbreng nodig als je jouw hypothecaire lening gaat aanvragen.

Financiering huurkoop woning : minder lenen dus goedkoper tarief

Doordat je op termijn dus minder moet gaan lenen, kom je in een lagere quotiteit terecht. Hierdoor wordt het interessanter voor je. Hoe lager de quotiteit, hoe lager het risico voor de kredietgever. Hoe lager het risico, hoe lager het tarief voor je hypothecaire lening.

Op zoek naar een financiering van je huurkoop woning

Heb je een huurkoop woning en ben je op zoek naar een financiering? Maak dan zeker een afspraak met één van onze kredietspecialisten. Wij helpen je graag verder.