Rentevoet

1/1/1
1,36%
5/5/5
1,39%
10/5/5
1,38%
15/5/5
1,48%
20 jaar
1,35%
Welke stappen moet je doorlopen vooraleer je hypothecaire lening volledig rond is en je echt eigenaar bent? Het aanvragen van een hypothecaire lening start met een goed financieel plan. We vertellen er je hierna alles over.
 

Hypothecaire lening berekenen - financieel plan

Bereken eerst precies welk bedrag je nodig hebt. De kostprijs van je huis bestaat uit de aankoopprijs en de bijhorende kosten (registratierechten, notariskosten …). Kan je een gedeelte met eigen middelen betalen, dan moet je wat minder lenen. Heb je geen eigen inbreng, dan zijn er nog altijd kredietoplossingen mogelijk.
 
 

Hoeveel kan je lenen - simulatie hypothecair krediet

Maak een simulatie van je hypothecaire lening. Een specialist van Hypotheek.be helpt je hierbij. Zo weet je meteen hoeveel je kunt lenen en hoeveel je maandelijks zult moeten aflossen gedurende welke periode.
 
Bestudeer hoeveel je elke maand kunt aflossen zonder financieel in de problemen te geraken. Het bedrag dat je elke maand overhoudt om van te leven, na terugbetaling van je kredieten, wordt je leefoverschot genoemd. Dat is een belangrijke parameter voor de toekenning van je krediet.
 
Denk na over wat voor jou belangrijk is: een zo laag mogelijke maandlast, een korte looptijd, zo weinig mogelijk intresten betalen, flexibele voorwaarden … Jouw voorkeuren worden dan afgetoetst aan de aanvaardingscriteria van de kredietpartners van Hypotheek.be.
 
 

Aanvragen hypothecaire lening en de stappen erna

Nadien dienen we jouw leningaanvraag elektronisch in. De kredietgever zal je dossier bestuderen en het dossier wordt vervolledigd:
 
  • Je krijgt vervolgens een ESIS. Dat is een overzichtsdocument met een concreet kredietvoorstel. Je vindt er alle modaliteiten van jouw krediet in terug.
  • De woning, die als waarborg geldt voor het krediet, wordt geschat door een vastgoedexpert. Dat kan een onafhankelijk schatter zijn, maar ook een medewerker van de bank.
  • Je aanvaardt het kredietaanbod en ondertekent de nodige documenten.
  • De notaris wordt aan het werk gezet. Hij zorgt voor de aktes en enkele opzoekingen.
  • Je ondertekent eerst de kredietakte en vervolgens de eigendomsakte van je woning: je bent eigenaar!
 
Een huis kopen doe je niet elke dag! Laat je begeleiden door een ervaren specialist van Hypotheek.be. Maak meteen een afspraak.