Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Kan ik na mijn scheiding een hypothecaire lening aangaan?

Na een scheiding wil je misschien zo snel mogelijk terug de draad van je leven opnemen. Alleen ziet dat leven er nu anders uit en moet je toch met enkele aandachtspunten rekening houden. Zeker als je een nieuwe hypotheeklening wilt afsluiten om een nieuwe woning te kopen. Dan is het belangirjk om weten hoeveel je kan lenen.

 

Echtscheiding nog niet rond: wellicht geen nieuwe hypothecaire lening

Eerst en vooral moet de nieuwe hoofdverblijfplaats van jullie beiden bepaald worden. Ofwel kom je onderling overeen, ofwel via een bemiddelaar of advocaat. Deze maatregel moet vastgelegd worden voor de vrederechter. Hiervan zal nadien een vonnis opgesteld worden, dat beide partijen moeten respecteren.

Zolang deze dringende en voorlopige maatregelen van kracht zijn, zal het moeilijk zijn om alleen een nieuwe hypotheeklening aan te gaan. Je ex-partner zal immers mee moeten tekenen, op zijn minst ter kennisname. Geen ideale situatie dus. Je kan dus beter wachten tot de echtscheiding definitief is om een woonlening aan te gaan.

Echtscheiding is definitief: nieuwe hypotheeklening wel mogelijk

Een echtscheiding is pas definitief wanneer het echtscheidingsvonnis overgeschreven is in het register van de gemeente waar je woont. Dit register wordt bijgehouden door de dienst ‘bevolking’. Pas als een echtscheiding definitief is, kan je alleen (zonder het akkoord van je ex-partner) een nieuwe hypotheeklening aangaan voor de aankoop van je nieuwe thuis. Bij sommige kredietinstellingen kan je wel al terecht voor een kredietaanvraag als de echtscheiding nog niet helemaal in orde is. Zij zullen je krediet al analyseren en eventueel zelfs al goedkeuren en de nodige documenten klaarmaken. Waarschijnlijk mag je je wel verwachten aan een specifieke voorwaarde voor jouw woonkrediet, namelijk dat de kredietakte pas kan doorgaan op het ogenblik dat de overschrijving in het register gebeurd is.

Woonlening en echtscheiding: nog onbeantwoorde vragen?

Een echtscheiding is nooit simpel en meestal zijn er zoveel elementen waarmee je rekening moet houden. Zit jij daarom nog met onbeantwoorde vragen en wil je binnenkort een nieuwe hypothecaire lening aangaan? Neem dan zeker contact met ons op. We luisteren graag naar jouw verhaal en zoeken samen een gepaste oplossing voor jouw woonlening.