Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%
De regels hieromtrent zijn strenger geworden. Wel kan je nog tot 100% lenen bij een aantal gespecialiseerde kredietgevers. Meestal niet bij de traditionele banken. Onze experts in woonkrediet helpen je zodat je perfect weet hoeveel je kan lenen.
 

Lenen zonder eigen inbreng

Lenen zonder een eigen inbreng is sinds januari 2020 door de Nationale Bank van België moeilijker gemaakt. De Nationale Bank legt nu de banken op om in de regel maar tot 90% van de aankoopwaarde te lenen.
 
Maar je hoeft niet te wanhopen. Bij een aantal gespecialiseerde kredietgevers waarmee Hypotheek.be als onafhankelijk kredietbemiddelaar samenwerkt, kan je immers wel het volledige aankoopbedrag lenen.
 

Opgelet: geen evidentie

Dat het bij bepaalde kredietgevers mogelijk is om het volledige aankoopbedrag te lenen, betekent niet dat je deze beslissing zonder veel nadenken moet nemen. Een groot bedrag lenen, brengt mee dat je maandelijks een aanzienlijke som zult moeten afbetalen.
 
Als je leefoverschot onvoldoende groot is, dan dreig je toch op een bepaald moment niet meer te kunnen afbetalen. En dat scenario moet je te allen prijze vermijden.
 

Je hypothecair krediet simuleren

Daarom doe je er goed aan om eerst je hypothecaire lening te simuleren. Onze specialisten in woonkrediet helpen je daarbij. Zij nemen alle kosten op in de simulatie en zo weet je meteen hoeveel de maandlast bedraagt in meerdere scenario’s (bv. verschillende looptijden).
 
Nadien kunnen jullie dan op basis van alle informatie samen beslissen of je een kredietaanvraag zult indienen of niet. Er bestaat finaal nog wel een kans dat de kredietgever bepaalde voorwaarden wijzigt in functie van zijn eigen analyse, maar in de meeste gevallen volgt de kredietgever de visie van de onafhankelijke bemiddelaar.
 
Maak meteen een afspraak en ga samen op zoek naar de beste oplossing voor jou. Je vindt zeker een regionaal Hypotheek-kantoor in je buurt.