Rentevoet

1/1/1
1,36%
5/5/5
1,39%
10/5/5
1,38%
15/5/5
1,48%
20 jaar
1,35%

Ik zit in een echtscheiding. Kan ik al een woning kopen?

Een huis kopen als je nog in echtscheiding zit. Kan je ook al een nieuwe hypothecaire lening bij scheiding aangaan. Kan dat allemaal? Deze vraag wordt ons vaak gesteld. Het antwoord kan heel eenvoudig zijn, of heel complex, naargelang het huwelijksstelsel waarin je getrouwd was en de vraag of er een huwelijkscontract was.
 

Je was gehuwd met scheiding van goederen

Geen probleem dan, je kan een huis kopen zonder tussenkomst en goedkeuring van je ex-partner.
 

Je was gehuwd met gemeenschap van goederen (normaal wettelijk stelsel), zonder huwelijkscontract

Dan wordt het iets complexer. Veel hangt af van de medewerking van je ex-partner en de stand van zaken van de echtscheidingsprocedure.
  • de echtscheidingsprocedure loopt nog: dan is er nog geen echtscheidingsvonnis overgeschreven in het register van de burgerlijke stand van je gemeente. Je hebt dan de toestemming van je ex- partner nodig om een huis te kopen.
  • de echtscheidingsprocedure is afgelopen: er werd dus een echtscheidingsvonnis overgeschreven in het register van de burgerlijke stand van je gemeente. In dit geval is de toestemming van je ex- partner niet vereist. 
 

De uitzondering op de regel: toch huis kopen én in echtscheiding

Er bestaat een uitzondering waarbij je wel al vastgoed kunt aankopen, zonder dat je de medewerking van je ex-partner nodig hebt, terwijl je toch nog niet officieel gescheiden bent. Als je over eigen middelen beschikt, nl. spaarcenten die je al had van vóór het huwelijk en die niet van je ex-partner zijn ofwel gelden die je gekregen hebt vanuit een erfenis, dan kan je daarmee vastgoed kopen. Laat ons eerst uitrekenen hoeveel je kan lenen. Zo vermijd je verrassingen.
 

Zit je nog in een echtscheiding en heb je vragen?

Stel ze aan onze specialisten! Wij onderzoeken of jij een huis kunt kopen ook al ben je nog in echtscheiding. Neem contact met ons op of laat je terugbellen.