Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Belasting op woning, miserietaks en verdeelrecht: 1 belasting, 3 namen

Bij een scheiding moet je belastingen betalen als één van beide partners de woning behoudt. Dit verdeelrecht wordt ook wel 'belasting op woning’ of ‘miserietaks’ genoemd. Maar hoeveel bedraagt deze precies? En hoeveel kan jij lenen en betalen?
 
De partner die de woning behoudt, moet een uitkoopsom betalen aan zijn of haar ex-partner. Bespreek met onze specialisten hoeveel jij kan lenen en welke kosten er voor jou bij komen. De notaris zal een benaderende waarde opgeven van de woning. Hierop zullen beide partners samen een belasting op woning moeten betalen. Het tarief van deze belasting bedraagt 1% in Brussel en Wallonië. In Vlaanderen is dat 2,5%, tenzij je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dan geniet je toch een tarief van 1%.
 

Waar komt de miserietaks vandaan?

Tot 2012 bedroeg het verdeelrecht in België 1% van de volledige waarde van de woning. Op 1 augustus 2012 werd dit enkel in Vlaanderen verhoogd tot 2,5%. Sinds 2015 ligt het tarief terug op 1%, als je voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
 • Je scheidt met onderlinge toestemming.
 • De vereffening-verdeling gebeurt als je gaat scheiden op basis van een onherstelbare ontwrichting.
 • Jullie woonden wettelijk samen. De verdeling moet dan wel binnen het jaar na de beëindiging van de wettelijke samenwoning gebeuren.
   
Dit betekent dus dat feitelijk samenwonenden een belasting op woning betalen van 2,5% bij een scheiding.

Overzicht tarieven belasting op woning

Regio Belasting op woning als je gaat scheiden
 • Vlaanderen 2,5% / 1% (onder voorwaarden)
 • Brussel 1%
 • Wallonië 1%

 

Hoe bereken je de belasting op woning?

De notaris berekent de belasting op woning op de volledige waarde van de woning. Normaliter bedraagt de belasting op woning dus 1%. Behalve als je feitelijk samenwonende bent en gaat scheiden. In dit laatste geval betaal je 2,5% verdeelrecht. Je kan dan wel profiteren van enkele vrijstellingen:
 • € 50.000 wordt afgetrokken van de waarde van de woning.
 • € 20.000 wordt extra afgetrokken per kind ten laste.
We geven een voorbeeld.
 
Een koppel is allebei eigenaar van een woning. De waarde van de woning bedraagt € 200.000. Ze hebben twee kinderen. Welke belasting op woning moeten ze betalen?
 
Ze zijn gehuwd of wettelijk samenwonend.
De belasting op woning bedraagt steeds € 2.000 (= 1% van € 200.000).
 
Ze wonen feitelijk samen.
 • In Brussel of Wallonië betaal je 1% verdeelrecht. Dus € 2.000.
 • In Vlaanderen is dit anders. Daar betaal je 2,5%. Hier kan het koppel wel genieten van de vrijstellingen.
 
Waarde woning 200.000€
Vrijstelling (forfaitair) - 50.000€
Vrijstelling (per kind ten laste) - 40.000€
Belastbare grondslag 110.000€
Te betalen belasting op woning (2,5%) 2.750€

 

Je merkt dus dat de belasting in dit geval € 750 hoger ligt.

Neem een kredietmakelaar in hypothecaire leningen onder de arm 

Ga je scheiden, hou dan rekening met bijkomende kosten, zoals deze belasting op woning. Informeer je tijdig bij jouw notaris. Neem dit bedrag zeker mee op in jouw financieel plan voor een nieuw woonkrediet als je jouw ex-partner wilt uitkopen. Je kredietmakelaar zal je hierbij helpen. Je vindt hier een kredietmakelaar in jouw regio.