Een woonkrediet krijgen als zelfstandige: waaraan moet je denken?

Zelfstandigen, vooral starters, hebben het niet altijd makkelijk om een hypothecaire lening te krijgen. Dankzij onze tips kan je jouw kans op een voordelig woonkrediet voor zelfstandigen fors vergroten.

 

Ondernemen = risico’s nemen

Een eigen zaak uitbouwen, staat gelijk aan het nemen van belangrijke beslissingen. Hier horen dus ook risico’s bij. Kredietgevers proberen bij het toekennen van een woonkrediet die risico’s correct in te schatten met de informatie die ze op dat ogenblik hebben. Het is voor een kredietgever niet eenvoudig om de terugbetalingscapaciteit voor een hypothecaire lening te beoordelen aan de hand van het financiële plan van een startende zelfstandige.

Kredietgevers moeten bij de toekenning van een woonkrediet bepaalde regels naleven. Zo mogen ze kredietnemers niet in een toestand van schuldoverlast brengen. Dit verklaart waarom kredietgevers soms weigerachtig staan tegenover hypothecaire leningen voor startende zelfstandigen. Hoe kijken kredietgevers naar jouw woonlening?

Onze tip: wacht met de aanvraag van een hypothecaire lening tot je een zekere beroepservaring kunt aantonen. Bij de meeste kredietgevers volstaat een termijn van 24 maanden.

 

Goede metsers maken niet noodzakelijk goede bouwondernemers

Je kan een topper zijn in jouw stiel, maar dit betekent niet dat je ook over de nodige vaardigheden beschikt om je eigen bedrijf te leiden. Bij ondernemer zijn, komt heel wat kijken: nieuwe klanten zoeken, personeel aanwerven, je administratie opvolgen, leveranciers betalen, zorgen dat klanten tijdig je facturen betalen … Slaag je er niet in om alles degelijk te managen, dan loop je het risico op een faillissement.

Onze tip: laat je goed begeleiden en streef geen te snelle groei na. Probeer vooral constant te groeien. ‘Eerst wandelen, daarna lopen’. Hiermee bewijs je tegenover kredietgevers dat ze jou kunnen vertrouwen voor het toestaan van een woonkrediet.

 

Zwart geld telt niet mee voor het bekomen van een woonkrediet

In België is er een hoge belastingdruk. En niemand betaalt graag belastingen. Wie zwart geld binnenrijft, moet beseffen dat dit geen enkele invloed heeft op de financiële situatie van zijn bedrijf. Dat zwart geld komt immers niet voor in de cijfers van je onderneming.

Een gevolg hiervan is dat je tegenover een kredietgever niet kunt bewijzen dat je het goed doet, als je voor een belangrijk stuk in het zwart betaald wordt. Je kan dan ook niet aantonen dat je in staat bent om de lening terug te betalen.

Onze tip: Er zijn andere manieren om minder belastingen te betalen. Hiervoor kan je terecht bij het betere boekhoudkantoor of bij je verzekeringsmakelaar (opbouw van een aanvullend pensioen).

 

Constante inkomsten om woonkrediet terug te betalen

Kredietgevers zijn verplicht om te controleren of jij als kredietnemer wel over de nodige capaciteit beschikt om het woonkrediet terug te betalen. Bij een loontrekkende zal de kredietgever de loonfiche en/of het aanslagbiljet bekijken.

Voor een zelfstandige ligt dit anders. De ene maand is de andere niet. Kredietgevers gaan daarom op zoek naar een constante in het inkomen. Deze constante heb je nog niet bereikt als je starter bent of nog geen twee jaar bezig bent in de sector. Laat vooraf berekenen hoeveel je kan lenen.

Onze tip: dezelfde tip als voor jongeren die hun eerste huis willen kopen. Think big, start small. Laat je niet gek maken door anderen die van jou verwachten dat je meteen zo groot mogelijk gaat wonen. Het is geen schande om klein te starten en later te evolueren naar groot.

 

Ben je zelfstandige en zoek je een woonkrediet?

Ben je zelfstandige en wil je een woonkrediet? Bespreek jouw situatie met onafhankelijk bemiddelaar in hypothecaire kredieten in je buurt. Maak snel een afspraak.Casper chatbot