Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Een woonkrediet krijgen als zelfstandige: waaraan moet je denken?

Geschreven door: Sven Van Santvliet

Zelfstandigen, vooral starters, hebben het niet altijd makkelijk om een hypothecaire lening te krijgen. Dankzij onze tips kan je jouw kans op een voordelig woonkrediet voor zelfstandigen fors vergroten.

 

Voldoende ervaring en goede cijfers kunnen aantonen

Een goed draaiende zaak uitbouwen, vraagt tijd en geduld. En dat geduld heb je misschien niet altijd. Zeker niet als je een woning hebt gezien die je wilt kopen.

De meeste kredietgevers zullen daarom maar pas met je willen praten wanneer je over voldoende ervaring beschikt en goede cijfers kunt aantonen. Dit betekent dat je toch minstens 24 maanden actief zult moeten zijn en al één boekjaar moet afgesloten hebben. De detail van je cijfers, alsook de tussentijdse cijfers, zullen dan in combinatie met je aanslagbiljet personenbelasting de basis vormen om je terugbetalingscapaciteit te kunnen inschatten.

Kredietgevers proberen bij het toekennen van een woonkrediet de risico’s correct in te schatten met de informatie die ze op dat ogenblik hebben. Bij voorkeur is dit dus informatie die vaststaat.

Kredietgevers moeten bij de toekenning van een woonkrediet bepaalde regels naleven. Zo mogen ze kredietnemers niet in een toestand van schuldoverlast brengen. Dit verklaart waarom kredietgevers soms weigerachtig staan tegenover hypothecaire leningen voor startende zelfstandigen. Hoe kijken kredietgevers naar jouw woonlening?

Wil jij een simulatie voor je hypothecaire lening laten maken? Contacteer ons vrijblijvend.

Ik ben een startende zelfstandige en wil een huis kopen. Krijg ik dan geen woonkrediet?

Bij Hypotheek.be winden we er geen doekjes om. Ben je een starter en wil je een huis kopen, dan zal je bij de meeste kredietinstellingen een blauwtje lopen. Je kan bovenstaande ervaring en goede cijfers nog niet aantonen.

Wacht geduldig, werk hard en probeer zo goed mogelijke cijfers te laten zien zodat je na 24 maanden kunt aantonen dat je kredietwaardig bent.

Gelukkig bestaan er uitzonderingen. Bij de kredietpartners van Hypotheek.be behoren ook enkele niche spelers die open staan voor bepaalde risico's. En het starten van een onderneming of een zelfstandige activiteit is nu eenmaal een risico. Alleen zal je hier hulp moeten krijgen van je (groot)ouders. Als zij eigenaar zijn van een woning, bij voorkeur vrij en onbelast, zijn deze niche spelers bereid om te luisteren naar jouw verhaal. Zij zullen zich dan baseren op een goed uitgewerkt en onderbouwd businessplan. Dit is dus meer dan een financieel plan.

Wil jij eens praten over jouw kansen op een woonkrediet? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Groei geeft vertrouwen bij het beoordelen van jouw hypotheeklening

Ondernemen is een risico. Zo is dat ook voor een hypotheeklening. Het aangaan of het toekennen van een hypotheeklening is ook een risico. De kredietinstelling zal hier dus kijken naar jouw cijfers. Een onderneming die groeit zal hierbij uiteraard veel meer vertrouwen geven, dan een onderneming wiens cijfers slecht zijn of jaar op jaar naar achteren gaan.

Dit is ook één van de redenen waarom vele kredietgevers een historiek vragen. Als er dan als een jaar tussen zit waar het wat minder gegaan is, dan is de evolutie belangrijk. Is er terug een positieve knik in je cijfers te zien of niet.

Zo hebben we enkele jaren geleden de pandemie gekend met het Corona-virus. Vele ondernemingen hebben het toen moeilijk gehad. Maar als je dan als zelfstandige kunt aantonen dat je nadien de draad hebt opgepikt, dan scoor je beter in je kredietwaardigheid.

Zelfstandigen en belastingen: geen goed huwelijk

In België is er een hoge belastingdruk. En niemand betaalt graag belastingen. Vele zelfstandigen maken dan de fout om niet alles aan te geven. Dat klinkt leuk, want je betaalt minder belastingen. Maar dan wil je als zelfstandige een hypotheeklening aangaan. Je moet dan kunnen aantonen dat je kredietwaardig bent. Dit behelst onder meer aantonen dat je over voldoende terugbetalingscapaciteit beschikt en dat je een stabiel inkomen hebt.

Dat zal je niet kunnen aantonen als je "in het zwart" verdient. Dat zwart geld komt immers niet voor in de cijfers van je onderneming. Bovendien loop je het risico dat je wel eens een herziening kunt krijgen van je belastingen na een grondige controle.

Te vermijden dus!

Bezorg ons jouw gedetailleerde cijfers, en dan rekenen wij voor je uit hoeveel je kan lenen. Contacteer ons.

Constante inkomsten belangrijk om je woonkrediet terug te betalen

Kredietgevers zijn verplicht om te controleren of jij als kredietnemer wel over de nodige capaciteit beschikt om het woonkrediet terug te betalen. Bij een loontrekkende zal de kredietgever de loonfiche en/of het aanslagbiljet bekijken.

Voor een zelfstandige ligt dit anders. De ene maand is de andere niet. Kredietgevers gaan daarom op zoek naar een constante in het inkomen. Deze constante heb je nog niet bereikt als je starter bent of nog geen twee jaar bezig bent in de sector. Laat vooraf berekenen hoeveel je kan lenen.

Ben je zelfstandige en zoek je een woonkrediet?

Ben je zelfstandige en wil je een woonkrediet? Bespreek jouw situatie met onafhankelijk bemiddelaar in hypothecaire kredieten in je buurt. Maak snel een afspraak.

Wat breng je zeker mee?

Opdat wij voor je kunnen berekenen hoeveel je kunt lenen, is het belangrijk dat we meer over je te weten komen. Breng daarom zeker volgende documenten mee:

Persoonsgegevens:

 • Kopie identiteitskaart
 • Huwelijkscontract (als je gehuwd bent met scheiding van goederen)
 • Echtscheiding: Voorlopige regelingsakte / (voorlopige) Akte EOT of uit onverdeeldheid

Eenmanszaak (zelfstandige in natuurlijke persoon):

 • 2 recente aanslagbiljetten + detail resultatenrekening met afschrijvingstabel + overzicht lopende kredieten + laatste aangifte (indien beschikbaar)
 • Voorlopige cijfers lopend boekjaar

Bedrijfsinkomsten / vennootschap / zaakvoerder of zelfstandig bestuurder:

< 2 jaar actief:

 •  Financieel plan, opgesteld door de accountant / boekhouder
 •  Arbeidshistoriek van de kredietnemer buiten de vennootschap
 •  Voorlopige jaarrekening huidig boekjaar (gedetailleerde versie)
 •  Jaarrekening van het eerste boekjaar (gedetailleerde versie)

> 2 jaar actief:

 • Jaarrekening laatste 2 boekjaren (gedetailleerde versie) + voorlopige jaarrekening lopend boekjaar
 •  2 recente aanslagbiljetten + eventuele bijlagen

Sven Van Santvliet

Sven is verantwoordelijke van Credishop. Hij is gepassioneerd door kredieten en zal je verder helpen met je woonkrediet. Hij maakt graag tijd voor je vrij om een simulatie te maken voor je project. Verder verzorgt hij ook alle marketing van Credishop en schrijft hij alle artikels op de websites van Credishop, Hypotheek.be en Lenen.be. Alle blogartikels zijn gebaseerd op ware feiten.