Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Wat als je het kapitaal helemaal zelf terugbetaalt?

In een vorig artikel legden we uit dat je ervoor kunt kiezen om tijdens de looptijd van je hypothecair krediet enkel intresten terug te betalen. Je kan dan het verschuldigde kapitaal bijeensparen via een levensverzekering of spaarplan. Maar misschien heb je voldoende financiële middelen om het kapitaal van je lening op een bepaald moment zelf terug te betalen. En heb je daarvoor helemaal geen spaarplan of levensverzekering nodig.  Wat zijn daarvan de voor- en nadelen?
 
Stel, je bent 45 jaar en wil een nieuw huis kopen. Daarvoor sluit je een hypothecair krediet af. Je beslist om maandelijks alleen intresten te betalen, want je zal binnen een bepaalde termijn over voldoende geld beschikken om het kapitaal te kunnen terugstorten aan de kredietgever. Dat is bijvoorbeeld mogelijk als je weet dat je binnen een tijdje een mooie erfenis zult ontvangen. Of als je eigenaar bent van een andere woning en van plan bent om die te verkopen. Dan zal je eerder voor een overbruggingskrediet kiezen, dit is een hypothecair krediet waarbij je al dan niet enkel intresten betaalt en het kapitaal terugbetaalt door middel van de verkoopsopbrengst van jouw bestaande woning.
 
In die gevallen kan je beslissen om zelf het kapitaal terug te betalen op een afgesproken tijdstip, zonder dat je daarvoor een spaarplan of levensverzekering afsluit.
 

Voordelen van een vast termijn woonkrediet

  • Je betaalt een lagere maandlast dan bij vaste maandtermijnen. Je lost immers alleen intresten af.
  • Je bent vrij om je kapitaal samen te stellen zoals jij dat wil.
  • Je kiest samen met de kredietgever het moment waarop je het ontleende kapitaal terugbetaalt.
  • Je hebt een oplossing op maat om jouw financiële planning te regelen.

 

Nadelen van een vast termijn hypotheek

  • Je betaalt van bij het begin van je lening geen kapitaal terug. Je moet dit later wel doen. Je dient er dan ook rekening mee te houden dat je die schuld in de toekomst nog moet terugbetalen. 
  • De totale kostprijs van je hypothecair krediet wordt duurder. Je betaalt immers meer intresten dan in een traditionele kredietformule.
  • Sommige kredietverstrekkers zullen dit niet zien zitten. Ze hebben immers weinig zekerheid over de terugbetaling van het kapitaal.

 

Iets voor jou?

Denk je dat deze formule iets voor jou kan zijn? Maak dan een afspraak bij Credishop. Wij zijn een onafhankelijk kredietbemiddelaar en bekijken samen met jou alle mogelijkheden. Hoeveel kan je lenen? Wat zijn de voorwaarden?