Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Hoe kijkt een kredietgever naar jouw woonlening?

Geschreven door: Sven Van Santvliet

Als je een  hypothecaire lening wil afsluiten, dan ga je langs bij een kredietgever of kredietbemiddelaar. Vooraleer je een concreet voorstel krijgt van een kredietgever, zal die jouw aanvraag beoordelen. Waarmee houdt de kredietgever dan rekening?
 
Wil je een hypothecaire lening onderschrijven, dan moet je vooraf zeker goed nadenken over de twee volgende vragen:
 
 
Zijn de antwoorden op beide vragen duidelijk voor jou, dan kan je een stap verder gaan. Je krijgt vervolgens een gericht voorstel van een kredietgever. Maar vooraleer die zo’n voorstel uitwerkt, zal hij jouw aanvraag onder de loep nemen. Daarbij gaat hij meerdere punten van dichtbij bekijken.
 

Heb je een stabiele job?

De kredietgever gaat na hoe lang je al bij je huidige werkgever actief bent. Dat geeft hem een idee van de stabiliteit van jouw job. Iemand die al lang bij zijn huidige werkgever werkt, boezemt vertrouwen in.
 

Hoeveel verdien je?

Aan de hand van deze vraag wil de kredietgever jouw terugbetalingscapaciteit inschatten. Zal jij je woonkrediet wel kunnen terugbetalen? Hoeveel van jouw inkomen gaat naar de terugbetaling van jouw woonlening? Hoeveel houd je maandelijks nog over om van te leven en andere kosten te betalen?
 

Heb je eigen middelen?

Als je een huis koopt, dan wordt ook bekeken of je een gedeelte van de aankoop betaalt met eigen spaargeld. Doe je dat, dan is een kredietgever sneller geneigd zijn om jou een hypothecair krediet te geven. Dit kan je ook een voordeliger tarief opleveren voor je lening: hoe meer eigen middelen jij in de aankoop van jouw woning stopt, des te lager zal het tarief zijn. Heb je geen eigen middelen en moet je alles lenen voor je huis? Dan zal het tarief iets hoger liggen.
 

Heb je andere kredieten of lening af te betalen?

Heb je op het moment van de aanvraag voor een hypothecair krediet nog andere kredieten of leningen lopen? Waarvoor heb je die leningen afgesloten? Dit geeft de kredietgever een beeld van wat voor jou belangrijk is. Ook zal dit het maximumbedrag dat je kan ontlenen beïnvloeden: hoe meer kredieten je lopen hebt, des te minder zal je kunnen ontlenen.
 

Betaal je jouw andere kredieten en leningen regelmatig?

Als je andere kredieten of leningen hebt lopen, zal een kredietverstrekker altijd nagaan of deze correct terugbetaald worden. Hiervoor raadpleegt de kredietverstrekker altijd het bestand van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België. Daar kunnen kredietgevers zien welk type kredieten je hebt, hoeveel je moet betalen en hoe lang nog. Ze kunnen niet zien bij wie je die leningen afgesloten hebt.
 

Heb je hier vragen over?

Kom dan zeker langs bij één van onze kantoren in jouw buurt. Maak vooraf een afspraak

Sven Van Santvliet

Sven is verantwoordelijke van Credishop. Hij is gepassioneerd door kredieten en zal je verder helpen met je woonkrediet. Hij maakt graag tijd voor je vrij om een simulatie te maken voor je project. Verder verzorgt hij ook alle marketing van Credishop en schrijft hij alle artikels op de websites van Credishop, Hypotheek.be en Lenen.be. Alle blogartikels zijn gebaseerd op ware feiten.