Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Hoe betaal je het kapitaal van je hypothecaire lening terug?

Voldoe je aan de vier voorwaarden  om een hypothecair krediet te kunnen krijgen? Dan stelt zich meteen een volgende vraag: wanneer en hoe ga je het kapitaal van je hypothecaire lening terugbetalen? We zetten alle mogelijkheden op een rijtje.
 
Je kan ervoor kiezen om maandelijks enkel intresten terug te betalen en pas later het kapitaal af te lossen. Als je toch van bij het begin van je lening ook kapitaal gaat aflossen, dan heb je drie mogelijke formules:
  • een vaste maandtermijn: je betaalt elke maand hetzelfde bedrag terug aan de kredietgever
  • een progressieve maandtermijn: je betaalt in het begin een lager bedrag terug per maand. Naarmate de looptijd van je lening vordert, verhoogt dit bedrag.
  • een degressieve maandtermijn: je maandelijkse aflossing ligt in het begin hoger en daalt nadien.

We geven bij elk van deze formules een woordje uitleg.

Vaste maandtermijn

Elke maand betaal je een vast bedrag terug aan de kredietgever.

  • Kies je voor een hypothecair krediet met een vaste rentevoet, dan betaal je hetzelfde maandelijkse bedrag gedurende de volledige looptijd van je lening.
  • Bij een hypotheeklening met een variabele rentevoet wordt de vaste maandelijkse aflossing herberekend bij de eerste renteherziening, 
 
Je maandelijkse aflossing bestaat uit een gedeelte kapitaal en een gedeelte intresten. Na verloop van tijd zal je meer intresten en minder kapitaal terugbetalen. Samengeteld blijft het totaalbedrag per maand echter hetzelfde. 
 
Deze formule is ideaal als je van duidelijkheid houdt. Je weet perfect welk bedrag je elke maand zult moeten betalen. Ontdek hier alle voordelen van deze formule.
 

Progressieve maandtermijn

In deze formule begin je met lagere terugbetalingen per maand. Nadien verhogen die. De verhogingen kunnen maandelijks gebeuren, maar ook met langere tussenpauzes (bijvoorbeeld één of twee jaar).
 
Met progressieve maandtermijnen heb je het voordeel dat je in het begin geen hoge maandelijkse aflossingen hebt. Handig als je nog met andere kosten zit. Je mag natuurlijk niet vergeten dat je maandlast in de toekomst zal verhogen …
 
Bekijk hier het overzicht van alle voor- en nadelen van deze formule.
 

Degressieve maandtermijn

Bij een degressieve terugbetaling van jouw hypothecair krediet betaal je elke maand een vast gedeelte aan kapitaal terug. Dit betekent dat jouw maandtermijn in het begin van je hypothecaire lening hoger zal zijn dan op het einde. 
 
Je maandlast zal dus systematisch dalen naarmate de looptijd van je lening vordert. Op het einde van je lening betaal je de laagste maandlast.
 
Een belangrijk voordeel van deze formule is dat je over de volledige looptijd van je lening minder intresten zult betalen. Het is ook een interessante optie voor wie een bestaand woonkrediet wil herfinancieren.
 
Maar je betaalt van bij het begin van je lening een hogere maandlast dan in de twee andere formules. Je moet in die periode dus wel de nodige financiële ruimte hiervoor hebben. Dit is niet voor iedereen haalbaar.
 
Je vindt hier een duidelijk beeld van alle voor- en nadelen  van deze formule.
 

Welke formule kiezen?

Je kiest best een formule die bij jouw budget en gevoel past. Credishop werkt met heel wat kredietgevers samen en gaat voor jou op zoek naar de formule die best aansluit bij jouw situatie. Er bestaan op dit vlak immers veel verschillende mogelijkheden. Wij helpen je de beste keuze te maken en rekenen voor je uit hoeveel je kan lenen. Je vindt hier een Hypotheek-kantoor in jouw buurt