Rentevoet

1/1/1
1,36%
5/5/5
1,39%
10/5/5
1,38%
15/5/5
1,48%
20 jaar
1,35%

Is het mogelijk om maandelijks enkel intresten terug te betalen ?

Wist je dat … je tijdens de looptijd van je hypothecair krediet ervoor kunt kiezen om  maandelijks enkel intresten terug te betalen? Het kapitaal wordt dan achteraf op een afgesproken tijdstip terugbetaald. Deze formule levert je enkele belangrijke voordelen op, maar je moet wel met een aantal aandachtspunten rekening houden. Welke precies, dat lees je hier.
 

Hoe werkt het?

Als je een hypothecaire lening afsluit, dan moet je zowel het ontleende kapitaal als de intresten daarop terugbetalen. Bij traditionele leningen los je maandelijks een gedeelte kapitaal en een gedeelte intresten af. Maar het kan ook anders.
 
Het is bijvoorbeeld mogelijk om tijdens de looptijd van je lening maandelijks enkel intresten terug te betalen. Op bepaalde tijdstippen betaal je dan het kapitaal terug. Dit kan in één keer of in stukken.
 

Terugbetaling van het kapitaal

Betaal je tijdens de looptijd van je lening enkel intresten terug, dan betekent dit natuurlijk niet dat je het geleende kapitaal niet meer moet terugbetalen. Je spreekt met de kredietgever af wanneer je het kapitaal moet aflossen: op welk moment en in hoeveel keer. Zo zal je bij een overbruggingskrediet het kapitaal terugbetalen met de verkoopprijs van jouw bestaande woning en ligt de gemiddelde looptijd op 12 maanden.
 
Je zal er dus zelf voor moeten zorgen dat je op het juiste moment over het nodige kapitaal beschikt. Daarbij kan Credishop je zeker helpen. Wij zorgen er samen met jou voor dat je de vereiste som bijeenspaart via een levensverzekering, een kapitalisatiepolis of een andere spaaroplossing. 
 

Welke voordelen levert dit je op?

Precies omdat je alleen intresten terugbetaalt, ligt je maandlast heel wat lager dan bij een traditionele hypothecaire lening. - Deze formule laat ons toe om jou echt een oplossing op maat aan te bieden. Dit is specialistenwerk. Ga daarom zeker langs bij een expert in hypotheken zoals Credishop, als je meer wil weten over deze formule. 
 
  • Je kan via je spaarplan of levensverzekering een groter bedrag sparen dan het kapitaal dat je moet terugbetalen. Zo beschik je over een financiële bonus.
  • Bouw je het kapitaal op via een levensverzekering? Dan kan je daarin ook een overlijdensdekking voorzien. Zo bescherm je je nabestaanden financieel als je plots zou overlijden.
  • Bedrijfsleiders of kaderleden die over een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging beschikken, kunnen deze hiervoor gebruiken. Althans wanneer het groepsverzekeringsreglement dit toelaat.
 

Toch even opletten …

Er zijn evenwel een aantal belangrijke aandachtspunten die je niet uit het oog mag verliezen:
 
  • Je moet beseffen dat je met je maandelijkse aflossing geen kapitaal terugbetaalt.
  • De totale kostprijs van je hypothecair krediet wordt duurder. Je betaalt immers meer intresten dan bij een traditionele kredietformule. Laat ons voor je uitrekenen hoeveel je kan lenen en terugbetalen.
  • Een hypothecair krediet waarbij je aanvankelijk alleen intresten terugbetaalt, kan je de indruk geven dat je een goedkope lening afgesloten hebt. Maar dat is zeker niet altijd het geval! Vergeet immers niet dat je elke maand twee betalingen moet doen: één voor jouw hypothecair krediet en één voor je spaarplan.
  • Als je soms een storting voor je spaarplan overslaat, dan loop je het risico dat je op het einde van de rit niet genoeg bijeengespaard hebt om het kapitaal van jouw hypothecair krediet terug te betalen. Het verschil zal je zelf moeten bijpassen. Discipline is dus een must.
  • Je mag ook niet vergeten dat het rendement van je spaarplan of levensverzekering een belangrijke factor is. Dat rendement kan immers sterk variëren, naargelang het type product dat je gekozen hebt. Sommige producten bieden een gewaarborgd rendement, terwijl andere oplossingen gelinkt zijn aan beleggingsfondsen. Meer rendement hangt samen met meer risico. Laat je op dit vlak bijstaan door een specialist. Hij zal je een oplossing voorstellen die past bij jouw profiel.
  • Controleer zeker vooraf of je belastingen moet betalen op het rendement van je spaarplan of levensverzekering.
  • Check ook of je kosten moet betalen op de stortingen in je spaarplan of levensverzekering.
 

Niet voor iedereen

Deze formule is duidelijk niet voor iedereen weggelegd. Wil je samen met ons bekijken of dit voor jou interessant is? Vul dan dit formulier in. Het kost je maar twee minuutjes. Wij bellen je dan weldra op om de mogelijkheden te bespreken.​