Rentevoet

1/1/1
1,36%
5/5/5
1,39%
10/5/5
1,38%
15/5/5
1,48%
20 jaar
1,35%

Je verlaat je huis en verhuurt het voortaan. Wat met je hypothecair krediet?

Je hebt een belangrijke beslissing in je leven genomen. Je verlaat je huidige woning en zult die in de nabije toekomst verhuren. Maar wat betekent dit voor jouw hypotheeklening?
 
De beslissing om je huis voortaan te verhuren, biedt je het financiële voordeel van de huurinkomsten. Elke maand zal je een mooi huurbedrag opstrijken, wat natuurlijk erg welkom is. Maar welke gevolgen heeft dit alles voor je hypothecair krediet? Mag je, omdat je niet langer in je huis woont, stoppen met het aflossen van je lening? En hoe zit het met de belastingen op huurinkomsten?
 

Worden je huurinkomsten belast bij verhuur?

Laat ons met deze vraag starten. Je betaalt wel degelijk belastingen op huurinkomsten, zoveel is zeker.
 

1. Je verhuurt aan particulieren (privé personen)

Verhuur je aan particulieren, dan worden niet de werkelijke huurinkomsten in rekening gebracht, maar enkel het geïndexeerde kadastraal inkomen x 1,40. Dit wordt bij je andere inkomsten geteld en dus belast tegen de marginale aanslagvoet (het belastingpercentage van toepassing op je hoogste belastingschijf). 
 

2. Je verhuurt aan een firma

Verhuur je jouw woning aan een vennootschap of aan iemand die deze (al dan niet gedeeltelijk) voor beroepsdoeleinden gebruikt, dan worden de werkelijke huurinkomsten belast. Als je jouw pand verhuurt aan iemand die dit ook voor zijn of haar werk gebruikt, dan doe je er goed aan om de huur duidelijk op te splitsen. Op die manier worden de werkelijke huurinkomsten enkel voor het beroepsgedeelte als basis gebruikt voor je belastingaanslag. Dat scheelt een slok op de borrel.
 
Er is nog goed nieuws! Voor huurinkomsten geldt een forfaitaire kostenaftrek van 40%, weliswaar met een maximum van twee derde van het geherwaardeerde kadastraal inkomen. Op die manier betaalt u dus minder belastingen dan aanvankelijk voorzien.
 
 
 

Huuropbrengsten versus maandlast of terugbetaling van je woonkrediet

Neen, zo eenvoudig is het jammer genoeg niet. Of je nu zelf woont in het huis waarvoor je de hypotheeklening afgesloten hebt of niet, maakt weinig verschil voor je lening. Je moet gewoon elke maand de aflossingen verder blijven betalen, want op het einde van de rit ben jij de huiseigenaar. Belangrijk is om te kijken naar de verhouding tussen je huurinkomsten en je maandaflossingen:
 

1. Huuropbrengsten even hoog of hoger dan terugbetaling woonkrediet

Als de huuropbrengsten even hoog of hoger liggen dan jouw maandlasten, dan is er natuurlijk geen enkel probleem. Het is dan in feite je huurder die jouw lening verder afbetaalt. 
 

2. Huurgelden lager dan terugbetaling woonkrediet

Ligt het huurbedrag lager dan jouw maandelijkse aflossing, dan kan je het verschil bijpassen met je eigen middelen. Lukt dit niet, bijvoorbeeld omdat het saldo te groot is, dan is het bijvoorbeeld mogelijk om een herfinanciering van je hypotheeklening te vragen. Dan kan je ook de looptijd verlengen, zodat je maandlast daalt en in overeenstemming komt met je huurinkomsten. Hou er wel rekening mee dat, als je de looptijd van je woonlening verlengt, je over de volledige duurtijd meer intresten zult terugbetalen dan bij een kortere looptijd. Of je daartoe bereid bent in ruil voor een lagere maandlast, moet je voor jezelf afwegen.
 
We raden je ook aan om hierover te praten met een kredietbemiddelaar . Hij zal luisteren naar jouw verhaal, je persoonlijke financiële situatie in kaart brengen en op zoek gaan naar de herfinanciering die het best daarop aansluit. Een kredietbemiddelaar werkt immers samen met verschillende kredietverstrekkers en kent hun aanbod en voorwaarden zeer goed. Ook al je bijkomende vragen kan je dus perfect aan hem stellen.
 
Maak meteen een afspraak met een kredietmakelaar in jouw regio !
 
 
 

Huis verhuren: nuttige tips

We geven je graag nog een reeks interessante tips mee ingeval je jouw woning gaat verhuren. Lees deze grondig door, want je ontdekt ongetwijfeld enkele to do’s waaraan je nog niet gedacht had.
 

1. EPC-attest

Je hebt een EPC-attest voor je woning nodig. Dit moet opgesteld worden door een erkende energiedeskundige. Sinds 2020 zijn ook rookmelders verplicht op elke verdieping! Verhuur je studentenkoten, dan moet er in elke kamer een rookmelder geplaatst worden.
 

2. Welke huurprijs hanteer je?

Je bepaalt de huurprijs naar eigen goeddunken. Uiteraard hou je best rekening met de gangbare huurprijzen in jouw gemeente. Doe eens een vergelijking van gelijkaardige panden. Weet wel dat je, eenmaal de huurprijs contractueel vastgelegd is, deze enkel nog mag indexeren (jaarlijks). De huurprijs zomaar aanpassen, mag je niet.
 

3. Mag je huurder weigeren?

Je mag een huurder niet weigeren op grond van ideeën of bepalingen die strijdig zijn met de antisicriminatiewetgeving.
 

4. Opstellen huurovereenkomst

Laat je huurcontract opstellen door een specialist. Je dient immers heel wat wettelijke bepalingen na te leven. Voeg ook een gedetailleerde plaatsbeschrijving toe! Op het einde van de huurperiode moet de huurder het pand achterlaten in dezelfde staat als bij de aanvang van de huur. De plaatsbeschrijving zorgt ervoor dat je eventuele schade kunt laten vergoeden door de huurder. Je bent ook verplicht om het huurcontract te laten registreren.
 

5. Hoeveel huurwaarborg vraag je?

Je mag een huurwaarborg vragen. In Vlaanderen bedraagt die maximaal 3 maanden huur (voor huurcontracten gesloten vanaf 1 januari 2019), in Brussel en Wallonië 2 maanden huur.
 

6. Wat met de brandverzekering?

Jijzelf sluit een brandverzekering af voor het gebouw (als eigenaar). Je huurder doet er goed aan om zijn inboedel en huurdersaansprakelijkheid te verzekeren, maar wettelijk verplicht moet hij dat niet doen. Jij laat dus best in het huurcontract opnemen dat de huurder daar wel toe verplicht is.
 

7. Herfinanciering bestaande hypothecaire lening

Als je nu voor je bestaand woonkrediet meer moet betalen dan dat je huurgelden ontvangt, overweeg dan een herfinanciering van je hypotheeklening. Op deze manier maak je het voor jezelf betaalbaar en zet je je niet vast. Kom er eens over praten, we helpen je graag verder. Contacteer ons vrijblijvend.