Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Is er een bubbel op de vastgoedmarkt na Corona?

De vastgoedprijzen stijgen al jaren aan een stuk. Dit doet sommigen beweren dat er sprake is van een bubbel in de vastgoedmarkt. Maar klopt dit wel? Wat moet je er precies van geloven en wat kan je leren over de vastgoedmarkt? Je leest het hieronder.
 

De vastgoedmarkt en Corona

Tijdens de COVID-19-crisis hebben we kunnen merken dat iedereen plots heel erg gehecht was aan een veilige en ruime omgeving. Je moest nu eenmaal in je kot blijven. Enkel een wandeling in de nabije omgeving was gedurende een bepaalde periode nog mogelijk.
 
Dit maakte dat woningen (huizen of appartementen) met een tuin en/of terras plots zeer fel begeerd waren. Ook woningen in de nabijheid van groen, zoals een park, bos, weiden, … waren heel erg in trek. De pandemie maakte ook duidelijk dat er toch een zekere schaarste is bij dit soort woningen.
 
En dan spelen natuurlijk de economische wetten van vraag en aanbod. Bij schaarste gaat de prijs naar omhoog. Fel zelfs, want op verschillende plaatsen werd er geboden boven de vraagprijs en werden woningen zelfs boven hun waarde verkocht. Te gek om los te lopen, als je het vanop een afstand bekijkt.
 

Gemiddelde woningprijzen op de vastgoedmarkt

Wat kost een woning nu in ons land? Hiervoor beroepen we ons op de statistieken van Statbel over het eerste kwartaal van 2021. Wat leren ons deze cijfers:
 
• De Belgische mediaanprijs voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing bedraagt 225.000 euro. Voor een huis in open bebouwing was dat 330.000 euro.
• Het Waals Gewest is het goedkoopste gewest met een mediaanprijs van 159.000 euro voor huizen in halfopen of gesloten bebouwing, en 261.000 euro voor huizen in open bebouwing.
• Daarna volgt het Vlaams Gewest. Huizen in gesloten of halfopen bebouwing kostten er 260.000 euro, huizen in open bebouwing 365.000 euro.
• Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het duurste gewest voor alle types woningen. Huizen in gesloten of halfopen bebouwing kostten 430.000 euro. Voor huizen in open bebouwing was dat 950.000 euro.
• Vlaams-Brabant en Waals-Brabant zijn de duurste provincies. De goedkoopste Vlaamse provincie is Limburg, de goedkoopste Waalse provincie is Henegouwen.
 
De mediaanprijs is de prijs die precies in het midden ligt van de gemeten prijzen. Er zijn dus met andere woorden evenveel huizen die duurder of goedkoper zijn.
 

Vastgoedmarkt en het aantal hypothecaire kredieten

Zorgen de stijgende prijzen op de vastgoedmarkt ervoor dat er minder woningen gekocht en verkocht worden? Neen, zeker niet. Zo merkten we bij Hypotheek.be een verdere toename van het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet. Er is dus zeker nog veel vraag naar vastgoed en kandidaat-kopers laten zich niet afschrikken door de prijsstijgingen. Wel is het minder evident geworden om het volledige aankoopbedrag te lenen + de notariskosten. Maar onmogelijk is het zeker niet.
 
Jongeren die zelf nog niet over voldoende spaargeld beschikken, kunnen dus nog alles lenen, op voorwaarde dat er familiale steun is. (Groot)ouders die al een schenking doen of bereid zijn om zich mee zakelijk borg te stellen. Dit laatste betekent zoveel als dat de ouders een woning mee in borg geven.
 

Meer beleggers op de vastgoedmarkt

Een andere vaststelling is dat de vraag naar de financiering van een opbrengsteigendom toeneemt. Dit betekent dat investeerders actiever worden op de vastgoedmarkt. Met andere woorden: meer en meer mensen willen een woning kopen om te verhuren.
 
Omdat een woning kopen minder evident is geworden en er een schaarste aan betaalbare woningen heerst, zal een logisch gevolg zijn dat er meer huurders komen. We merken dan ook dat de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen stijgt. Zo heeft de gemiddelde huurprijs voor een appartement de kaap van 750 euro gerond.
 
Betekent dit nu een volledig deficit voor jongeren op de vastgoedmarkt? Neen, zeker niet. Er zijn nog heel wat mogelijkheden.
 

Moet je dan vandaag actief zijn of worden op de vastgoedmarkt?

Wat moet je dan op dit moment doen? Kopen of huren? Alles hangt af van jouw persoonlijke situatie. Wat wil je bereiken? Wat zijn je verwachtingen, je dromen en je financiële mogelijkheden?
 
• Zet je jouw eerste stappen in de vastgoedmarkt en ga je een eerste woning kopen?
• Overweeg je om te investeren in vastgoed als appeltje voor de dorst?
• Wil je vandaag jouw eerste woning verkopen en een grotere woning kopen?
• Of ben je al wat ouder en is de woning te groot geworden, waardoor je erover denkt om kleiner te gaan wonen?
 
Het gaat hierbij om belangrijke beslissingen, waarbij je je best laat begeleiden door een specialist. Maak daarom zeker een afspraak, geheel vrijblijvend, bij één van de kredietspecialisten van Hypotheek.be.
 

Waarop moet je zeker letten op de vastgoedmarkt?

De Nationale Bank van België heeft in 2020 de vastgoedmarkt en de woningprijzen willen controleren door kredietverstrekkers beperkingen op te leggen voor wat het maximaal te ontlenen bedrag in functie van de quotiteit (de verhouding tussen je kredietbedrag en de waarde van je woning) betreft. Concreet wil de Nationale Bank van België dat banken bij zoveel mogelijk hypothecaire kredieten een eigen inbreng vragen van de kredietnemers. 
 
Maar … een inperking op het maximaal te ontlenen bedrag zal de prijzen op de vastgoedmarkt niet doen dalen. Wat wel een directe impact kan hebben op de vastgoedprijzen, is de rentevoet. Hoe lager de rente, hoe hoger de verkoopprijs. Logisch, want de verkoper weet dat hij meer kandidaat-kopers zal hebben. Mensen kunnen immers meer lenen voor eenzelfde maandlast. In omgekeerde zin zal de gemiddelde verkoopprijs dalen wanneer de rente stijgt. 
 

Vastgoedmarkt: verwachtingen voor 2022 en later

Vast staat dat de rente historisch laag staat. Gelet op de huidige economische situatie zal de Europese Centrale Bank (ECB) de rentevoet niet meteen drastisch gaan verhogen. De ECB wil de inflatie immers onder controle houden. Ze streeft naar een inflatie (de stijging van de prijzen van goederen en diensten) van om en bij 2%, en dit voor geruime tijd.
 
Mede door de Corona-crisis zal de ECB de eerstkomende tijd dus voorzichtig zijn en de nodige stimuli geven, waardoor de rentevoeten niet zullen stijgen. Maar ooit zal dit wel het geval zijn.
 
Wat vastgoed betreft, verwachten experten ook dit jaar een prijsstijging van om en bij 5%. Voor de komende jaren wordt een kleinere prijsstijging voorspeld, nl. van 1%.
 
Informeer je daarom nu al over jouw mogelijkheden. Je doet er niets verkeerd mee. Misschien kan jij nu wel je slag slaan? Contacteer ons gerust.
 
Andere bronnen:
https://www.belfius.be/retail/nl/publicaties/actualiteit/2021-w33/Rush-op-vastgoed
https://www.belfius.be/retail/nl/publicaties/actualiteit/2021-w30/Rente-blijft-laag