Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Wat gebeurt er met je hypothecaire lening bij een echtscheiding?

Geschreven door: Sven Van Santvliet

Toen je je huis kocht, deed je dat met zijn tweeën. Bij een echtscheiding in onderlinge toestemming beslissen de partners samen om uit elkaar te gaan. Meestal is de verstandhouding nog goed, zodat een akkoord over het huis en de lening best mogelijk is. In dit artikel gaan we ervan uit dat één van de partners beslist heeft om de woning te behouden en de andere uit te kopen.

 

Gouden raad: hypotheeklening blijven betalen

Wat er ook gebeurt, blijf de lening voor je huis correct terugbetalen. Doe je dat niet, dan riskeer je allebei negatief vermeld te worden op de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP), de zogenaamde ‘zwarte lijst’. Eenmaal op die zwarte lijst slinken je kansen op een mogelijke oplossing.

 

Wat gebeurt er met het huis?

Het lot van de hypothecaire lening is meestal ook gekoppeld aan de eigendom van de woning. Je zal dus ook hierover moeten onderhandelen en tot een akkoord komen.

1. Jullie behouden samen de woning

Als jullie beslissen om samen de woning te behouden, dan hoeft er in principe niets te gebeuren voor de hypothecaire lening. Alles loopt verder zoals voorheen. Jullie betalen allebei de lening en blijven elk individueel verantwoordelijk voor de correcte terugbetaling ervan.

2. Jullie verkopen de woning

Ook in dit scenario verandert er eigenlijk niet veel. Jullie moeten allebei de hypotheeklening verder blijven betalen totdat het huis verkocht is en het openstaand kapitaal afgelost kan worden met de verkoopopbrengst. Dit is geen evidente keuze, want mogelijk hebben jullie andere kosten en lasten te dragen en is er minder bereidheid tot samenwerking dan in het eerste geval waarbij jullie samen de woning blijven behouden.

3. Één van beiden behoudt de woning en wordt alleen eigenaar

Dit scenario komt het meest voor. Eén van beide blijft in het huis wonen en wordt alleen eigenaar door de andere partner uit te kopen. Wat gebeurt er dan met de hypotheeklening?

 

Eén partner behoudt het huis. Wat met de hypotheeklening?

Er zullen twee zaken moeten gebeuren: een akkoord bekomen over de desolidarisatie en de uitkoopsom.

1. Desolidariseren of verdwijnen van uittredende partner

Samen hebben jullie een woonlening gekregen en hebben jullie getekend voor de terugbetaling van het krediet. Omdat jij nu de woning gaat behouden en alleen eigenaar zult worden, heeft het voor je ex-partner geen zin meer om de lening te blijven betalen. Toch kan je ex-partner zich niet zomaar uit eigen beweging terugtrekken uit de kredietovereenkomst. Dit is en blijft een overeenkomst waarbij alle betrokken partijen rechten en plichten hebben.

Hiervoor heb je het akkoord van de kredietinstelling nodig die jullie de woonlening gegeven heeft. De kredietgever zal jullie vertellen onder welke voorwaarden de partner uit de hypotheeklening kan verdwijnen. Mogelijk moet er een bijkomende waarborg geboden worden onder de vorm van een nieuwe mede-ontlener, een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling of een bijkomende (on)roerende waarborg.

2. Extra geld nodig om ex-partner uit te kopen

Een bijkomend element waar je rekening mee moet houden, is dat je extra geld gaat nodig hebben om je ex-partner uit te kopen. Hier lees je hoe je de uitkoopsom berekent.

Hoe ga je vervolgens de uitkoopsom betalen? Heb je hiervoor een financiering nodig? Dan moet je kijken onder welke voorwaarden je bij jouw bank een extra som kunt bijlenen. Je merkt dat dit voor jouw bank geen comfortabele positie creëert, want er zal nu nog maar één persoon de hypothecaire lening verder betalen, die dan nog verhoogd is met de uitkoopsom.

 

Herfinanciering van de bestaande hypotheeklening met extra geld voor de uitkoopsom

Je kan de bestaande hypothecaire lening laten herfinancieren en extra geld voorzien voor de uitkoopsom. Een onafhankelijk kredietbemiddelaar in hypothecair krediet is hiervoor de uitgelezen persoon, omdat hij met meerdere kredietinstellingen samenwerkt en dus voor jou op zoek kan gaan naar de beste oplossing nadat hij voor je uitgerekend heeft hoeveel je kan lenen.

 

Wil je er over praten?

Zit jij in deze situatie en sta je op het punt om jouw ex-partner uit te kopen? Maak dan vandaag nog een afspraak in een regionaal Hypotheek-kantoor zodat we geen tijd verliezen. Onze experts staan voor je klaar.

Sven Van Santvliet

Sven is verantwoordelijke van Credishop. Hij is gepassioneerd door kredieten en zal je verder helpen met je woonkrediet. Hij maakt graag tijd voor je vrij om een simulatie te maken voor je project. Verder verzorgt hij ook alle marketing van Credishop en schrijft hij alle artikels op de websites van Credishop, Hypotheek.be en Lenen.be. Alle blogartikels zijn gebaseerd op ware feiten.