Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Je hypotheeklening overdragen naar een andere woning... kan dat?

Geschreven door: Sven Van Santvliet

Je hebt een hypotheeklening voor je woning, maar bent vastbesloten om een nieuw huis of appartement te kopen. Kan je je hypotheeklening behouden en gewoon het pand wijzigen in de kredietovereenkomst? Of moet je een nieuw woonkrediet afsluiten?

Overdracht van hypotheek of pandwissel enkel mogelijk via de huidige bank

Je kan je woonlening behouden en het pand wijzigen. Dat wordt een pandwissel of hypotheekoverdracht genoemd. Het is enkel mogelijk via de huidige bank.

Je hypothecaire lening blijft dan gewoon behouden en in de akte wordt je nieuwe woning opgenomen in plaats van je oude. Je moet hiervoor wel bij de notaris passeren. Bijkomende voorwaarden: je nieuwe huis dient aangekocht te zijn binnen twee maanden na de verkoop van je huidige woning en de opbrengst van de verkoop van je huidige woning moet op een geblokkeerde rekening staan.

Voordeel van een pandwissel

Bij een pandwissel behoud je dus je bestaande woonlening. Je hebt geen herfinanciering nodig en moet dus geen wederbeleggingsvergoeding (de zgn. boete die je moet betalen als je je lening vervroegd terugbetaalt) betalen. 

Maar … je hebt wel eigen middelen nodig

In het scenario hierboven gaan we ervan uit dat je jouw bestaande woning verkoopt en een nieuwe aankoopt. Je bestaande hypothecaire lening wordt niet terugbetaald, maar je vraagt de bank om de bestaande hypothecaire inschrijving over te brengen naar je nieuwe woning. Voor de aankoop van die nieuwe woning heb je bijgevolg geen nieuwe woonlening nodig. In die zin moet je dus wel over eigen middelen beschikken.

Wat als je niet over voldoende eigen middelen beschikt?

Heb je te weinig eigen middelen om de aankoop te financieren, of heb je een bijkomend budget nodig voor werken? Dan kan de bank je een nieuw woonkrediet geven. Dien je een hoger bedrag te ontlenen dan bij de oorspronkelijke hypothecaire lening, dan zal de bank voor dit bedrag een bijvoeglijke hypotheekstelling vragen. 

We leggen dit uit met een voorbeeld.

De oorspronkelijke hypothecaire waarborg betrof € 100.000. Vandaag heb je nog € 80.000 kapitaal open staan. Je hebt dus € 20.000 marge. Stel, je hebt € 50.000 nodig. Met je marge in het achterhoofd heb je dus in werkelijkheid € 30.000 nodig. De bank zal in dat geval een bijvoeglijke hypotheekstelling nemen van € 30.000, met bijhorende kosten.

De kans bestaat ook dat de bank als bijkomende waarborg aan jou vraagt om ook voor dit bedrag een schuldsaldoverzekering af te sluiten. En die zal duurder zijn dan vroeger, want je bent intussen ouder geworden … Nochtans is een schuldsaldoverzekering niet verplicht bij een woonkrediet. De bank moet je vrije keuze geven.

Is de bank verplicht om een pandwissel toe te staan?

Neen, de bank is niet verplicht om een pandwissel te doen. Ze zal je vraag behandelen alsof het een nieuwe kredietaanvraag is. De bank evalueert dus opnieuw je inkomen, je bestaande kredieten, ... Zelfs al wijzigt er niks aan het bedrag dat je moet terugbetalen. Sowieso zal er ook een schatting moeten gebeuren van de woning waarnaar je de hypothecaire inschrijving wilt overbrengen.

Welke kosten komen er kijken bij een pandwissel?

Schattingskosten (om en bij € 250), maar dat wist je intussen. Verder dien je ook rekening te houden met kosten die je aan het Kantoor Rechtszekerheid zult betalen. Daar dient immers een doorhaling te gebeuren van de hypothecaire inschrijving op je vroegere woning en zal er een verhuis plaatsvinden van de inschrijving naar de nieuwe woning. Ten slotte zal de bank je ook dossierkosten aanrekenen. Die kosten vind je normaal gezien terug op de tarievenkaart van de kredietgever.

Is een pandwissel altijd interessanter?

Neen, alles staat of valt met je persoonlijke situatie. Als je bijvoorbeeld bij een nieuwe woonlening een beduidend lagere rentevoet kunt krijgen, dan is een nieuwe hypothecaire lening mogelijk voordeliger dan een pandwissel.

Onze specialisten helpen je

Of een pandwissel of een nieuwe woonlening de beste oplossing is voor jou, is voer voor specialisten. Je hoeft de vergelijking niet zelf te maken. Laat dit over aan de medewerkers van Hypotheek. Je vindt hier een Hypotheek-kantoor in je buurt. Maak meteen een afspraak!

Sven Van Santvliet

Sven is verantwoordelijke van Credishop. Hij is gepassioneerd door kredieten en zal je verder helpen met je woonkrediet. Hij maakt graag tijd voor je vrij om een simulatie te maken voor je project. Verder verzorgt hij ook alle marketing van Credishop en schrijft hij alle artikels op de websites van Credishop, Hypotheek.be en Lenen.be. Alle blogartikels zijn gebaseerd op ware feiten.