Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Wat is het fiscaal basisattest voor hypothecaire kredieten - fiche 281.61

Vele kredietgevers vragen bij het herfinancieren van een hypothecaire lening naar het fiscaal basisattest voor hypothecaire kredieten. Wat is dit nu eigenlijk? Waarom vraagt de kredietinstelling ernaar en waar vind ik het fiscaal basisattest terug? Het antwoord op al deze vragen vind je hieronder terug.
 

Wat is het fiscaal basisattest 281.61 voor hypothecaire kredieten?

Het fiscaal attest voor hypothecaire krediet is een betalingsattest waarop de kredietinstelling vermeldt hoeveel kapitaal en intresten je hebt betaald in het afgelopen jaar. Dit met het oog op het toekennen van een gewestelijk belastingsvoordeel of van een federale belastingsvermindering.
 
Op het fiscaal basisattest voor hypothecaire kredieten staat bovendien nog het doel van de lening vermeld:
  • Bouw van een woning
  • Aankoop van een woning
  • Verbouwing van een woning
  • Niet als verbouwing aan te merken vernieuwing van een woning of omvorming van een onroerend tot een woning
  • Betaling van successierechten of schenkingsrechten met betrekking tot een woning
  • Herfinanciering van een voor één of meerdere van bovenvermelde doelen aangegane hypothecaire lening
Ook de ligging van de woning waarvoor de lening werd aangegaan wordt erop vermeld. Tenslotte ook de identiteitsgegevens van eventuele mede-ontleners.
 

 

Wanneer heb je het fiscaal basisattest voor hypothecaire kredieten nodig?

Dit fiscaal basisattest voor hypothecaire kredieten ga je nodig hebben als je een herfinanciering van je bestaande lening overweegt. Dit kan een eenvoudige herfinanciering zijn waarbij je één op één een herfinanciering doorvoert.
 
Maar het kan ook van toepassing zijn als je een herfinanciering van je bestaande lening aangaat in combinatie met een overbruggingskrediet. Tenslotte kan het ook opgevraagd worden als je een hergroepering van bestaande leningen wenst aan te gaan.
 

Waarom heb je het fiscaal basisattest 281.61 nodig?

De kredietgever zal dit fiscaal basisattest opvragen om volgende zaken na te gaan:
  • Doel van de over te nemen lening
  • Bedrag van de lening
  • Bestaan van eventuele mede-ontleners
 
Aan de hand van deze parameters kan de kredietgever nagaan of je nieuwe hypothecaire lening wel voldoende onroerend doel heeft en wat de verhouding is tot het gehele kredietbedrag.
 
Bovendien behoud je bij de herfinanciering het deel van de oorspronkelijke lening nog het fiscaal voordeel en kan je dus nog profiteren van de eventuele gewestelijke woonbonus.
 

Waar vind je het fiscaal basisattest voor hypothecaire kredieten terug

Heb je geen flauw idee mee waar je dit fiscaal basisattest voor je hypothecair krediet hebt weggelegd, consulteer dan eens je Bank app. In sommige mobiele applicaties vind je de documenten van je kredieten terug.
 
Is het niet terug te vinden kan je nog altijd met de bevoegde dienst van de kredietgever contact opnemen. Krijg je hier geen gehoor, open dan jouw MyMinFin. Daar vind je het juiste document terug dat je aan de nieuwe kredietgever kunt bezorgen.
 

Hulp nodig om het éénmalig fiscaal basisattest op te vragen

Ben je digitaal niet zo aangelegd om je in te loggen op MyMinFin, maak dan zeker een afspraak met één van onze kredietspecialisten. We helpen je graag verder