Rentevoet

1/1/1
1,36%
5/5/5
1,39%
10/5/5
1,38%
15/5/5
1,48%
20 jaar
1,35%

Wat zijn de kosten van een hypothecair krediet?

Als je een hypothecair krediet of woonkrediet afsluit, dan betaal je kosten voor de bank, de notaris en de overheid. Wij lijsten alles voor je op.
 

1. Kosten hypotheeklening specifiek voor de bank

De bank kan je voor een hypothecair krediet verschillende soorten kosten aan je aanrekenen:

A. Dossierkosten voor je woonkrediet

Deze worden wettelijk beperkt tot maximaal 500 EUR per voorschot. Heb je twee voorschotten, bijvoorbeeld als je ook een budget voor de werken voorzien hebt of bij een overbruggingskrediet, dan mag daar nog eens 300 EUR bijkomen. In het verleden mochten banken vrij het voorschot bepalen, maar dit leidde tot extreme situaties. Met het huidige wettelijke maximum vragen bijna alle banken systematisch een voorschot van 500 EUR.

B. Schattingskosten voor je woning

Veel banken willen de woning die je gaat kopen laten schatten. Zo’n schatting geeft hen immers een duidelijk beeld van de staat waarin je huis zich bevindt, met alle plus- en minpunten. Op basis daarvan kan de bank het kredietrisico inschatten. Sommige banken werken met eigen schatters, andere schakelen onafhankelijke schatters (expert-landmeters) in. Gewoonlijk kost een schatting voor een doorsnee huis ongeveer 250 EUR. Je krijgt gelukkig wel een kopie van het schattingsrapport.

C. Raadpleging Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP)

Vooraleer een kredietgever een woonkrediet toestaat, moet hij de CKP raadplegen. Dit is een bestand waarin de kredietgever kan terugvinden hoeveel kredieten je al in omloop hebt en of je die regelmatig terugbetaalt. Als het hypothecair krediet toegestaan wordt, dan zal de bank de kosten hiervoor doorgaans mee opnemen in de normale dossierkost (zie boven). Bij een eventuele weigering van jouw kredietvraag mag de bank deze kostprijs ook doorrekenen, al doen de meeste banken dit niet om commerciële redenen.
 

2. Kosten van je hypothecair krediet specifiek voor de notaris 

Aan de notaris betaal je uiteraard zijn ereloon (+ btw). Je vindt een handige rekenmodule op de website van de beroepsvereniging van de notarissen (https://www.notaris.be/rekenmodules).
 

3. Kosten van een woonlening eigen aan de overheid

Ook de overheid rekent verschillende kosten aan voor een hypothecair krediet. Dit zijn ze:

A. Hypothecaire opzoekingen

De notaris is wettelijk verplicht om opzoekingen te doen die betrekking hebben op de juridische situatie van jouw nieuwe woning: wie is de huidige eigenaar, rust er een hypotheek op de woning, wie is de eventuele hypothecaire schuldeiser, zijn er nog belastingschulden, ... Hoewel deze kosten door de notaris gemaakt worden, komen ze ten goede van de overheid

B. Registratierecht

Om jouw hypothecair krediet te registreren, moet de notaris dit laten overschrijven in een specifiek register. Dit kost je 1% van het kredietbedrag. Sinds mei 2018 gebeurt dit op het kantoor ‘Rechtszekerheid’, voordien was dit in het register van de hypotheekbewaarder.

C. Inschrijvingsrecht 

Dit is het bedrag dat aangerekend wordt om de hypotheek effectief in te schrijven en komt neer op 0,3% van je kredietbedrag.

D. Ereloon van de ontvanger Rechtszekerheid

Vroeger was dit het ereloon van de Hypotheekbewaarder. Hij zorgde voor de inschrijving in het register van de Hypotheken. Sinds de laatste wetswijziging in 2018 is dit apart beroep verdwenen en opgegaan in een algemene dienst met aan het hoofd, de Ontvanger Rechtszekerheid.
 

Heb je nog vragen over de kosten bij een hypothecair krediet?

Neem dan contact met ons op, onze specialisten berekenen hoeveel je kan lenen en helpen je graag verder in een regionaal Hypotheek-kantoor. Maak een afspraak of laat je terugbellen.