Rentevoet

1/1/1
1,36%
5/5/5
1,39%
10/5/5
1,38%
15/5/5
1,48%
20 jaar
1,35%

Welke documenten mag je verwachten van jouw kredietbemiddelaar

De wetgeving op het vlak van het hypothecair krediet legt kredietbemiddelaars en -verstrekkers heel wat administratieve verplichtingen op. Welke documenten moet jij krijgen van jouw kredietbemiddelaar of -verstrekker? Wij zetten ze op een rijtje.
 

Voorstelling van de kredietbemiddelaar in hypothecair krediet

In de wetgeving wordt heel wat aandacht besteed aan de precontractuele fase van een woonkrediet. Als je met een kredietbemiddelaar of bankagent gaat praten over jouw hypothecair krediet, dan is hij verplicht om jou een document te laten ondertekenen waarin hij zijn kantoor en dienstverlening voorstelt. Hieruit kan je opmaken of hij onafhankelijk is of niet:
 • Een bankagent is afhankelijk en kan enkel kredietoplossingen voorstellen van de eigen bank.
 • Een kredietbemiddelaar is onafhankelijk en werkt met meerdere kredietverstrekkers samen.
 
Je vindt in dit document een verwijzing naar de inschrijving als erkend kredietbemiddelaar in hypothecair krediet bij de toezichthouder (FSMA) en de procedure die je moet volgen als je klachten hebt. Ten slotte krijg je ook uitleg over de vergoeding van de kredietbemiddelaar. Als consument mag je nooit zelf de kredietbemiddelaar betalen. Dit is wettelijk niet toegelaten. De kredietbemiddelaar wordt vergoed door de kredietgever onder de vorm van een commissie.
 

Fiche Jan de kredietmakelaar in hypothecair krediet

Aan de hand van deze fiche brengt de bemiddelaar jouw persoonlijke situatie, behoeften en verwachtingen in kaart. De hypotheekspecialisten van Credishop stellen je heel wat vragen, zodat ze dit document volledig kunnen invullen. Het vormt dan ook de basis om later een voorstel op maat te kunnen krijgen voor jouw hypotheeklening.
 

Aanvraagformulier - hypotheek

Ben je bereid om verder te gaan, dan wordt een kredietdossier samengesteld. De eerste stap is het invullen van een aanvraagformulier voor jouw hypothecaire lening, waarop jouw persoonlijke en financiële gegevens ingevuld worden. De aanvraag bevat verder het financiële plan van jouw hypothecair krediet en een overzicht van de onroerende waarborgen en andere lopende kredieten (als je die hebt).
 

ESIS - samenvatting van jouw hypothecair krediet

Eenmaal jouw kredietaanvraag ingediend is, moet de kredietgever jou zo snel mogelijk een ESIS bezorgen. Dit is een overzicht van alle kenmerken en voorwaarden van jouw hypothecair krediet:
 • de gegevens van de kredietgever
 • de kredietbemiddelaar
 • de mededeling of de kredietgever jou het krediet al dan niet aanbeveelt
 • het kredietbedrag
 • de duurtijd
 • de JKP (jaarlijks kostenpercentage)
 • de waarborgen
 • de gevolgen als je onregelmatig betaalt
 • wat je moet doen bij vervroegde terugbetaling
 
De kredietgever dient dit document ruim vóór het kredietaanbod aan jou te bezorgen en met jou te bespreken. Jammer genoeg gebeurt dit vaak veel te laat.
 

Hypothecair kredietaanbod

Vervolgens krijg je een concreet kredietaanbod voor jouw hypothecair krediet. Dit document bevat weinig nieuwe elementen. De meeste zaken uit de ESIS worden ook hier vermeld. Wel houdt het hypothecair kredietaanbod een engagement van de hypothecair kredietgever in: je kan het zien als het definitieve akkoord. Hierbij horen ook de algemene voorwaarden of het lastenkohier van de kredietgever.
 

Hypotheeklening is een administratieve procedure: volhouden!

Een hypothecaire lening afsluiten, is een ware administratieve veldslag. Laat je hierdoor niet ontmoedigen. Maak een afspraak bij het Credishop-kantoor in je buurt. Wij beantwoorden met plezier al je vragen en gidsen je doorheen de volledige procedure. Contacteer ons gerust.