Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Welke kosten betaal je als je een woonlening wil?

Bij een hypothecaire lening horen verschillende types van kosten: voor de bank, de notaris en de overheid. Weet je ook welke kosten precies? Wij zetten de belangrijkste kosten van een woonlening voor jou op een rijtje.

A. Woonlening: kosten voor de bank

Je dient deze kosten te betalen voor de bank als je een woonkrediet neemt:

1. Schattingskosten voor je woning

Vooraleer je leningsaanvraag goedgekeurd wordt, wil de bank de staat van de woning kennen. Op die manier schat de bank het kredietrisico in. De schatting kan gebeuren door een medewerkers van de bank, maar ook door externe specialisten. Gemiddeld kost zo’n schatting € 250.

2. Dossierkosten

Deze zijn wettelijk beperkt tot maximaal 500 euro. Soms kan je ze via een onderhandeling wat verlagen, soms ook niet. Bij een overbruggingskrediet kan er nog 300 euro bijkomen.

3. Raadplegingskosten Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP)

De bank controleert ook hoeveel andere leningen je hebt en of je die steeds correct terugbetaalt. Wordt je krediet aanvaard, dan omvatten de dossierkosten meestal ook deze kost. Wordt je lening geweigerd, dan mag de bank je deze kosten aanrekenen, al gebeurt dit doorgaans niet.

B. Kosten voor de notaris bij je woonlening

Wens je een hypothecaire lening, dan zal je bij de notaris moeten langsgaan. Je zal zijn ereloon uiteraard dienen te betalen. Hier bereken je tot in detail hoeveel dit bedraagt.

C. Woonlening: kosten voor de overheid

1. Registratierecht

Dit komt overeen met 1% van het kredietbedrag. Verwar dit trouwens niet met de registratierechten voor de aankoop van je woning.

2. Hypothecaire opzoekingen

De notaris zoekt heel wat informatie op over de juridische situatie van je nieuwe woning: de huidige eigenaar, rust er nog een hypotheek op de woning, openstaande belastingschulden, ... Hier hangt een kost aan vast.

3. Inschrijving in het hypotheekregister

Dit is het effectieve inschrijvingsrecht. Je betaalt hiervoor 0,3% van je kredietbedrag.

4. Ereloon van de ontvanger Rechtszekerheid 

Wil je meer weten over de kosten die met een woonlening gepaard gaan?

Maak dan een afspraak in het regionaal Hypotheek-kantoor in je buurt.