Rentevoet

20 jaar
4,15%
25 jaar
4,20%
30 jaar
4,35%

Waaraan voldoet een gepast woonkrediet?

Waaraan moet een gepaste hypothecaire lening voldoen? Wat zijn de wettelijke regels en welke gevolgen heeft dit alles voor jou?
 
Het Wetboek van Economisch Recht (WER) stelt letterlijk dat de kredietgever en de kredietbemiddelaar in hypothecaire kredieten voor kredietovereenkomsten die zij gewoonlijk aanbieden of waarvoor zij gewoonlijk bemiddelen, op zoek moeten gaan naar het krediet dat qua soort en bedrag het best aangepast is, rekening houdend met de financiële toestand van de consument op het ogenblik van het sluiten van de kredietovereenkomst en met het doel van het krediet.
 
Wat betekent dit precies voor jou?
 

Het gewoonlijk aanbieden van of bemiddelen in kredietovereenkomsten

Er zijn verschillende types van bemiddelaars in hypotheken:
 
- Verbonden agenten werken voor één kredietverstrekker. Zij kunnen dus enkel kredietoplossingen voorstellen binnen het productengamma van hun eigen bank. Dit maakt dat je in bepaalde gevallen niet het gepaste woonkrediet zult krijgen, omdat de bank dat krediet (qua type en/of bedrag) nu eenmaal niet aanbiedt. Wordt je kredietaanvraag bij een verbonden agent geweigerd, dan mag hij niet verder zoeken voor jou. Je moet dan op zoek naar een andere kredietverstrekker.
 
- Onafhankelijke kredietbemiddelaars in hypothecaire kredieten werken met meerdere kredietverstrekkers samen. Meestal zijn dat er 5 tot 10. Elk van deze kredietgevers biedt verschillende hypothecaire kredietoplossingen aan. De onafhankelijke kredietmakelaar gaat binnen het aanbod van al die kredietgevers op zoek naar de beste oplossing voor jou. Wordt je kredietaanvraag door een kredietverstrekker geweigerd, dan zoekt de onafhankelijke kredietbemiddelaar gewoon verder.
 

Gepast woonkrediet qua soort

Kredieten heb je in veel soorten en formules. 
 
- Je moet een onderscheid maken tussen consumentenkredieten (lening op afbetaling) en hypothecaire kredieten. Nochtans kunnen beide soms hetzelfde doel nastreven. Zo kan je een verbouwing financieren met een lening op afbetaling, maar ook met een woonkrediet.
 
- Ook binnen hypotheekleningen zijn er belangrijke verschillen mogelijk:
 
1) De manier waarop het kapitaal terugbetaald wordt: met vaste maandlasten (mensualiteiten), progressieve maandlasten of degressieve maandlasten. Meestal kiezen Belgen voor vaste maandlasten. Je kan echter ook kiezen voor een woonkrediet op vaste termijn. Hierbij betaal je tijdens de looptijd enkel intresten. Het ontleende kapitaal betaal je pas terug op eindvervaldag. Dit wordt minder vaak gekozen. Het is een interessante piste als je in de toekomst belangrijke inkomsten verwacht, bijvoorbeeld uit een erfenis, groepsverzekering of de verkoop van een (opbrengst)eigendom. 
 
2) De aard van de rentevoet: kies je voor een vaste rentevoet of een variabele? En in het geval van een variabele, hoe vaak is die herzienbaar: jaarlijks, driejaarlijks, vijfjaarlijks …?
 

Gepast woonkrediet qua bedrag

Hoeveel moet je lenen? Hoeveel kan je lenen? Hoeveel wil je afbetalen voor jouw hypotheeklening? Daarbij is het belangrijk om samen met je kredietbemiddelaar je plannen op korte en middellange termijn te overlopen. Op basis daarvan zal hij voor jou een financieel plan opstellen en je een woonkrediet op maat voorstellen. Je mag niet te weinig lenen, want dan moet je achteraf nog op zoek naar extra financieringsmogelijkheden. Maar ook niet teveel, want dan dreig je in geldnood te geraken.
 

Jouw financiële toestand op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst

De beoordeling van het gepast woonkrediet gebeurt op het moment dat jij het woonkrediet afsluit. Een kredietbemiddelaar en een kredietgever zullen op basis van de verzamelde gegevens controleren of jij het voorgestelde krediet correct zult kunnen terugbetalen. Het is dan ook cruciaal dat open kaart speelt: verzwijg geen belangrijke info. Je kredietmakelaar zoekt immers naar een oplossing op maat voor jou. Die kan hij maar vinden als jij hem alle nodige info bezorgt. Ook extra documenten, zoals loonfiches, een compromis, eigendomstitel, contracten van bestaande kredieten … kunnen zeker helpen.
 
Blijkt dat je kredietvraag toch geweigerd wordt, dan zal de kredietbemiddelaar in eerste instantie verder zoeken. Volgen er nog weigeringen, dan is het voor jou misschien nog wat vroeg om een lening aan te gaan en oefen je beter nog even geduld.
 

Gepast woonkrediet aan de hand van het doel van het krediet

Het doel van de lening bepaalt soms ook welk type krediet je nodig hebt. Zo kan je de aankoop van een woning enkel financieren met een hypothecair krediet met onroerende bestemming. Wil je ook de kosten (zoals notariskosten) mee ontlenen, dan zal je dit moeten doen via een hypothecair krediet met roerende bestemming.
 
In bepaalde gevallen kan je kiezen tussen een woonkrediet (hypothecair krediet) of een lening op afbetaling. Stel, je wil verbouwen. Dan kan je de verbouwing financieren via een lening op afbetaling (renovatielening). Maar je kan ook een wederopname doen binnen je bestaand woonkrediet de herfinanciering van jouw hypothecair krediet doorvoeren en een extra budget voor de werken voorzien. Of een nieuwe hypotheeklening aangaan. Je kredietbemiddelaar zal op al deze mogelijkheden ingaan tijdens een persoonlijk gesprek met jou.
 

Ben jij op zoek naar een gepast woonkrediet?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met het Credishop-kantoor in je buurt.
 
Of bereken zelf jouw hypotheeklening op één van onze simulatie-modules.